Geen ongeoorloofd gebruik van know how

Print this page 30-01-2017
IEPT20170125, Rb Amsterdam, OraSure v Utermohlen

Geen ongeoorloofd gebruik door Utermöhlen van door haar verkochte know how: uit deskundigenbericht volgt dat vakman op betrekkelijk eenvoudige wijze op basis van octrooi, algemeen toegankelijke bronnen en bestudering Histofreezer de Cryo Professional kan ontwikkelen.

 

BEDRIJFSGEHEIMEN

 

Vervolg op het tussenvonnis van 23 maart 2016 (IEPT20160323), waarin de rechtbank een deskundige heeft benoemd en deze een aantal vragen heeft voorgelegd. Het gaat in deze procedure om de vraag of Utermöhlen bij het op de markt brengen van de Cryo Professional gebruik heeft gemaakt van de door haar aan Orasure verkochte knowhow. De deskundige moest onder meer de vraag beantwoorden of voor de productie van de Cryo Professional noodzakelijk is dat gebruik is gemaakt van kennis die niet uit het octrooischrift of andere openbare bronnen kan worden ontleend.

 

De rechtbank neemt de conclusies van de deskundigen over en maakt die tot de hare. Uit het deskundigenbericht volgt dat het voor de goed ingevoerde vakman mogelijk is op betrekkelijk eenvoudige wijze op basis van het octrooi, algemeen toegankelijke bronnen en bestudering van de Histofreezer de Cryo Professional te ontwikkelen. Hiervoor is niet andere niet algemeen beschikbare kennis (zoals de knowhow die door OraSure van Utermöhlen is gekocht) benodigd. Er is daarom geen sprake geweest van ongeoorloofd gebruik van know how door Utermöhlen, waardoor de vorderingen van OraSure moeten worden afgewezen. In reconventie wordt het door OraSure gelegde beslag opgeheven.

IEPT20170125, Rb Amsterdam, OraSure v Utermohlen

(kopie originele vonnis)