Ex parte tegen beheerder Facebook pagina “Live Bioscoop”

Print this page 30-01-2017
IEPT20170126, Rb Rotterdam, Brein v Live Bioscoop

Auteursrecht. Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen de beheerder van de Facebook pagina “Live Bioscoop”, waarop dagelijks gratis films werden vertoond zonder toestemming van de rechthebbenden. Dwangsom van € 2.000 per dag (een gedeelte van een dag als gehele dag gerekend) dat in strijd met het verbod wordt gehandeld met een maximum van € 50.000.

IEPT20170126, Rb Rotterdam, Brein v Live Bioscoop
 

(kopie originele beschikking)