Geen spoedeisend belang in handelsnaamzaak Huizendokter

Print this page 03-02-2017
IEPT20170131, Rb Amsterdam, De Huizendokter
(Met dank aan Leonie Kroon, Dillinger Law)

Vorderingen afgewezen vanwege gebrek aan spoedeisend belang. Dat eiser een tijd uit de running is geweest komt voor eigen belang en de door eiser gestelde recente reclame-en uitbreidingsactiviteiten zijn onvoldoende aannemelijk gemaakt.

PROCESRECHT

Kort geding tussen partijen met handelsnamen Huizendokter en De Huizendokter. Vorderingen eiser (Huizendokter) worden afgewezen vanwege gebrek aan spoedeisend belang. Partijen hebben elkaar in oktober 2015 ontmoet waarna gedaagde een aantal wijzigingen op zijn website heeft gemaakt. Hiermee was de kous volgens eiser nog niet af, maar heeft pas bij brief van 15 november 2016 gedaagde verzocht het gebruik van de handelsnaam De Huizendokter te staken en gestaakt te houden. Eiser voert een drietal redenen aan waarom hij ondanks dit langdurig stilzitten toch een spoedeisend belang heeft: hij is een tijdje uit de running geweest vanwege ziekte van zijn schoonmoeder, gedaagde is recentelijk een reclame-offensief gestart en gedaagde heeft eiser laten weten een franchiseketen te willen uitrollen. De voorzieningenrechter oordeelt dat de ziekte van zijn schoonmoeder en de daaraan gerelateerde zakelijke uitschakeling voor zijn eigen rekening komt. Gedaagde heeft betoogd dat hij noch een reclameoffensief is begonnen noch een franchiseketen wil uitrollen. Eiser heeft het gestelde niet voldoende aannemelijk gemaakt.
Het belang van eiser vraagt dan ook geen onmiddellijk ingrijpen door de voorzieningenrechter; hij kan de uitkomst van een bodemprocedure afwachten.

IEPT20170131, Rb Amsterdam, De Huizendokter

(Kopie originele vonnis)