Inbreuk CARIPHY op KARIFY voor software gericht op zorgaanbieders

Print this page 03-02-2017
IEPT20170201, Rb Den Haag, IPPZ v Cariphy
(Met dank aan Marc de Boer, Boekx Advocaten)

Verwarringsgevaar tussen merken KARIFY en CARIPHY voor software voor professionals in de gezondheidszorg: volledige auditieve en begripsmatige overeenstemming, belangrijke mate van soortgelijkheid tussen de betrokken waren en diensten (software). Beslissing Cancellation Division EUIPO over geldigheid CARIPHY niet relevant. Verwarring in de zin van artikel 5a Hnw aangenomen conform hetgeen is aangenomen met betrekking tot de merkinbreuk. Vorderingen Karify op grond van handelsnaamrecht worden afgewezen: Cariphy heeft oudere handelsnaamrechten.

MERKENRECHT - HANDELSNAAMRECHT

IPPZ is actief op het gebied van softwareontwikkeling in de zorgsector. Karify is een volledige dochteronderneming van IPPZ en brengt onder de naam KARIFY software op de markt waarmee zorgverleners met patiënten kunnen communiceren. IPPZ is houdster van diverse merkregistraties KARIFY. Cariphy brengt onder de naam CARIPHY software op de markt voor de health- en fitnessbranche (waaronder fysiotherapeuten).

De rechtbank oordeelt Het in aanmerking te nemen publiek bestaat uit professionele partijen in de zorg waaronder fysiotherapeuten. Dit vindt steun in de eigen stelling van Cariphy dat de Cariphy-software gebruikt wordt door fysiotherapeuten. De rechtbank gaat uit van een gemiddelde aandachtsniveau bij het relevante publiek. Professionals in de gezondheidszorg zullen tot op zekere hoogte oplettend zijn bij het uitkiezen van dergelijke software, maar dat neemt niet weg dat ook zij het soms moeten hebben van vluchtige totaalindrukken van de merken. Daarbij heeft Cariphy bij comparitie aangegeven dat professionals een kosteloze versie van hun software kunnen downloaden, waardoor ook professionals de software impulsief kunnen aanschaffen.

De rechtbank gaat uit van een sterke overeenstemming tussen merk en teken. De auditieve en begripsmatige overeenstemming is volledig. De elementen KAR en CAR verwijzen beiden naar het Engelse woord voor zorg, care. De stelling van Cariphy, dat het relevante publiek geen Nederlands of Engels woordelement uit merk of teken zou distilleren, wordt verworpen. De merken stemmen visueel minder overeen, maar dit legt onvoldoende gewicht in de schaal om de volledige auditieve en visuele overeenstemming te neutraliseren.

De merken zijn ingeschreven en worden gebruikt voor software. De software van beide producenten kent belangrijke overeenkomsten zowel in functionaliteit (zorg-professional ondersteunen met de in de software opgenomen modules bij de daadwerkelijke begeleiding van individuen) als in gebruikers (fysiotherapeuten).

Gezien al het bovenstaand is de rechtbank van oordeel dat er bij gebruik van het teken CARIPHY verwarring bij het relevante publiek kan ontstaan. Cariphy maakt inbreuk op de uniemerken van IPPZ in de zin van artikel 9 lid 2 sub d UMVo. De beslissing van de Cancellation Division van EUIPO waardoor het merk CARIPHY nietig is verklaard, is voor deze zaak niet relevant omdat het in deze zaak niet gaat om de geldigheid van het merk CARIPHY, maar om inbreuk.

Gelet op de slotsom inzake de merkinbreuk moet de vraag of verwarring omtrent de herkomst van waren van merkhouder/handelsnaamgebruiker in de zin van artikel 5a Hnw (handelsnaam bevat merk) te duchten valt bevestigend worden beantwoord. De vorderingen gebaseerd op dit artikel zijn toewijsbaar voor de merkhouder IPPZ.

De vorderingen die op handelsnaamrecht zijn gebaseerd worden echter afgewezen. Cariphy heeft voldoende onderbouwd dat zij oudere handelsnaamrechten heeft. De domeinnaamregistratie van Karify is dan wel van een eerdere datum dan dat Cariphy haar handelsnaam is gaan voeren, maar dat is onvoldoende om aan te tonen dat zij sindsdien een onderneming drijft onder die naam.

In deze procedure is door IPPZ slechts het aanbieden van software aan zorgverleners aan de orde gesteld onder het teken Cariphy. De gevorderde verboden worden dienovereenkomstig beperkt aangezien enige andere inbreuk niet is gesteld of gebleken.

IEPT20170201, Rb Den Haag, IPPZ v Cariphy

(ECLI-versie)