Boek “Mijn Gevecht” hoeft niet uit de handel te worden gehaald

Print this page 03-02-2017
IEPT20170202, Rb Amsterdam, Mijn Gevecht
(Met dank aan Sander Dikhoff, Dikhoff Van Dongen Advocaten)

Boek “Mijn gevecht” hoeft niet uit de handel te worden gehaald: beschuldigingen aan adres eiser vinden voldoende steun in feitenmateriaal, journalistiek onderzoek voldoende zorgvuldig uitgevoerd en sprake van hoor en wederhoor.

 

PUBLICATIE

 

Kort geding. Thijs Zonneveld heeft het boek “Mijn gevecht” geschreven over het leven van wielrenner Thomas Dekker. Eiser wil dat het boek uit de handel wordt gehaald. In het boek wordt eiser er namelijk van beschuldigd dat hij door Dekker in contact met een dopingarts te brengen heeft aangezet tot het gebruik van doping en dat hij zelf in het verleden heeft geëxperimenteerd met doping. De vorderingen worden afgewezen.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de beschuldigingen aan het adres van eiser voldoende steun vinden in het thans beschikbare feitenmateriaal (o.a. verklaringen van de ouders, zus en ex-vriendin van Dekker). Daarbij is door de voorzieningenrechter uitdrukkelijk meegewogen dat het gaat om een biografie van Dekker, die als eerste verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn beweringen. Ook is door Zonneveld terecht aangevoerd dat niet kan worden verwacht dat de door Dekker geuite beschuldigingen onomstotelijk vaststaan.

Voorts is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat sprak eis geweest van een voldoende zorgvuldig onderzoek. Daarnaast is volgens de voorzieningenrechter voldoende invulling gegeven aan het beginsel van wederhoor. Eiser is per sms uitgenodigd commentaar te geven op de beschuldigingen, maar dit heeft slechts geleid tot een kort telefoongesprek, waarin eiser niet op vragen van Zonneveld wilden ingaan en alle beschuldigingen simpel heeft ontkend. Tot slot wordt opgemerkt dat in de epiloog van het boek is opgenomen dat eiser de beschuldigingen ontkent en dat in zoverre aan de belangen van eiser tegemoet is gekomen. 

 

IEPT20170202, Rb Amsterdam, Mijn Gevecht

 

(ECLI-versie)