LIEF DIER maakt inbreuk op LIEF! voor honden-en kattenkussens

Print this page 09-02-2017
IEPT20170202, Rb Den Haag, KFH v IJsvogel

Merk LIEF! onderscheidend en niet beschrijvend voor dierenaccessoires: ‘lief’ met als betekenis ‘zacht en pluizig’ geen kenmerk voor alle honden-en kattenkussens. Inschrijving LIEF! niet te kwader trouw. De inschrijving is ouder dan het gebruik van LIEF DIER voor dierenaccessoires, voorgebruik LIEF DIER voor magazines strekt niet uit tot gebruik voor dierenaccessoires en geachte bekendheid bij KFH van het magazine is onvoldoende voor kwader trouw. Verwarring tussen LIEF! en LIEF DIER voor dierenaccessoires: Merk en teken stemmen auditief, visueel en conceptueel overeen en de waren zijn identiek. Inbreukverbod wordt beperkt tot Nederland: IJsvogels biedt alleen in Nederland inbreukmakende producten aan. IJsvogels is bevoegd om op de door haar te overleggen documenten de prijsgegevens onleesbaar te maken: niet valt in te zien welk spoedeisend belang KFH heeft bij de opgave van bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Matiging proceskosten: uit niets blijkt dat overschrijding maximumtarief gerechtvaardigd is.

MERKENRECHT - PROCESRECHT

KFH is houdster van onder meer het in 2013 gedeponeerde Uniewoordmerk LIEF! voor onder andere kussens voor huisdieren, hokken en speelgoed voor huisdieren. Sinds 2014/begin 2015 worden er onder het merk LIEF! dierenaccessoires waaronder kussens voor honden en katten op de markt. Sinds november 2016 brengt IJsvogels honden- en kattenkussens op de markt voorzien van een label met daarop het teken LIEF DIER.

De stelling van IJsvogels dat LIEF! niet onderscheidend, want beschrijvend, is voor de bestemming van de waar slaagt niet. Dat LIEF! de gangbare betekenis van ´lief´ is, betekent niet dat het merk beschrijvend is voor de waar, waarvoor het merk is ingeschreven. Lief in de door IJsvogels toegekende betekenis van zacht en pluizig, voor honden- en kattenkussens is immers geen kenmerk van alle honden-en kattenkussens in het algemeen, maar mogelijk alleen voor die varianten die zacht en pluizig zijn. Zacht en pluizig is bovendien ook geen directe betekenis van ‘lief’ en het staat ook niet met die betekenis in het woordenboek. De inschrijving van KFH van het merk LIEF! voor dierenkussens is niet te kwader trouw verricht. De merkinschrijvingen van KFH zijn ouder dan het eerste gebruik door IJsvogels van LIEF DIER voor dierenaccessoires. Of het gebruik van het teken LIEF DIER voor magazines een voorgebruik oplevert, laat de voorzieningenrechter onbesproken, omdat niet valt in te zien dat dat voorgebruiksrecht zich dan mede zou uitstrekken tot het (latere) gebruik voor dierenaccessoires. De enkele stelling dat KFH bekend moet zijn geweest met het magazine is onvoldoende dat de inschrijving van het merk LIEF! voor dierenaccessoires te kwader trouw is geweest.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan er bij het relevante publiek verwarring ontstaan tussen het merk LIEF! en LIEF DIER voor dierenaccessoires, in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo. De meteen in het oog inspringende overeenkomst tussen merk en teken is het woord LIEF. Omdat LIEF in LIEF DIER vooraan geplaatst is en DIER beschrijvend is voor dierenaccessoires, is LIEF het dominante bestanddeel in LIEF DIER. Er is dus sprake van een behoorlijke mate van auditieve en visuele overeenstemming tussen merk en teken. Er is eveneens sprake van een conceptuele overeenstemming. Het merk en het teken verwijzen beiden naar een eigenschap van het dier waarvoor de accessoire is bestemd. Het ontbreken van een uitroepteken in het teken LIEF DIER levert een verschil op, maar dit verschil legt onvoldoende gewicht in de schaal. Voorts is door de voorzieningenrechter meegenomen dat de waren waarvoor het teken wordt gebruikt identiek is aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven en dat merk en teken beide consequent in hoofdletters worden geschreven.

Het gevorderde inbreukverbod wordt beperkt tot Nederland, aangezien IJsvogel alleen in Nederland inbreukmakende producten aanbiedt en verhandelt. Niet valt in te zien welk spoedeisend belang KFH heeft bij de opgave van bedrijfsvertrouwelijke gegevens met betrekking tot de inbreukmakende dierenaccessoires genereerde omzet en winst. De voorbereiding van de bodemprocedure levert niet het vereiste spoedeisend belang op. IJsvogels is bevoegd om op de door haar te overleggen documenten de prijsgegevens onleesbaar te maken.

De voorzieningenrechter matigt de proceskosten. Aangezien uit niets blijkt dat overschrijding van het in het vigerende Indicatietarieven in IE-zaken opgenomen bedrag van 6000 EUR aan advocatenkosten, gerechtvaardigd is, wijst de voorzieningenrechter dit maximumtarief toe.

IEPT20170202, Rb Den Haag, KFH v IJsvogel

(ECLI-versie)