Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO)

Print this page 16-02-2017
IEPT20170210, HR, Kruisvereniging v Kruiswerk

Publicatie. Vergelijkende reclame. Cassatie tegen het arrest van het hof Den Haag van 3 november 2015, waarin is geoordeeld dat de brief van Kruiswerk aan leden van Kruisvereniging waarin Kruiswerk leden van Kruisvereniging bewoog om hun lidmaatschap bij Kruiswerk op te zeggen, niet onrechtmatig zijn en de meldingen in deze brieven niet te kwalificeren zijn als vergelijkende reclame. Het cassatieberoep wordt verworpen op grond van artikel 81(1) RO.

IEPT20170210, HR, Kruisvereniging v Kruiswerk

(ECLI-versie)