EP 508 voor “Samenstelling welke een antifolaat en methylmalonzuur verlagend middel bevat” nieuw en inventief

Print this page 20-03-2017
IEPT20170301, Rb Den Haag, Lilly v Sandoz

Worzalla niet nieuwheidsschadelijk voor EP 508. Conclusie 1 inventief: probleemstelling is vermindering pemetrexed-geïnduceerde toxiciteit zonder werkzaamheid pemetrexed te beïnvloeden, uit Calvert publicatie niet af te leiden dat toedienen vitamine B12 in combinatietherapie met pemetrexed de oplossing biedt voor verminderen van toxiciteit en deskundigenverklaringen Lilly ondersteunen dat toedienen vitamine B12 voor vakman niet voor de hand lag.

 

OCTROOIRECHT

 

Kort geding. Lilly brengt onder meer het geneesmiddel ALIMTA op de markt, dat wordt toegepast bij de behandeling van bepaalde longkankers. De actieve stof in Alimta is pemetrexed. Lilly houdster van octrooi EP 508 voor een “Samenstelling welke een antifolaat en methylmalonzuur verlagend middel bevat”.  Sandoz heeft Lilly gemeld voornemens is om na 16 februari 2017 pemetrexed Sandoz op de markt te brengen. Lilly heeft vervolgens dit kort geding aanhangig gemaakt, waarin wordt gesteld dat Sandoz inbreuk maakt op haar octrooi.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat de Worzalla publicatie niet nieuwheidsschadelijk is voor EP 508, omdat daaruit niet kan worden geconcludeerd dat vitamine B12 aan het muizenvoer is toegevoegd, laat staan meer vitamine B12 dan gebruikelijk is volgens de stand van de wetenschap. Conclusie 1 van EP 508 is inventief. De probleemstelling van het octrooi is volgens de voorzieningenrechter het verminderen van de pemetrexed-geïnduceerde toxiciteit zonder de werkzaamheid van pemetrexed te beïnvloeden. Uit de Calvert publicatyie is niet af te leiden dat het toedienen van vitamine B12 in combinatietherapie met pemetrexed (zoals het octrooi doet) de oplossing biedt voor het verminderen van de toxiciteit.

 

Ook deskundigenverklaringen van Lilly ondersteunen dat het toedienen van vitamine B12 voor de vakman niet voor de hand lag. Gelet op dit alles acht de voorzieningenrechter de kans dat het gevorderde verbod in de bodemprocedure zou worden afgewezen, omdat het octrooi niet nieuw en/of niet inventief is, onvoldoende groot om het gevorderde verbod in kort geding te weigeren. 

 

IEPT20170301, Rb Den Haag, Lilly v Sandoz

 

ECLI:NL:RBDHA:2017:1907