Op persoonlijke titel verstuurde tweets van indirect bestuurders niet toegerekend aan Probeleggen

Print this page 19-04-2017
IEPT20170315, Rb Midden-Nederland, Mountainshield Management v Probeleggen

Serie tweets van indirect bestuurders niet toegerekend aan Probeleggen: eiser Mountainshield Management wordt niet genoemd en tweets zijn verstuurd op persoonlijke titel.

 

PUBLICATIE

 

Geschil over een serie tweets verstuurd door twee indirect bestuurders van Probeleggen. In de tweets wordt onder meer gesproken van ‘oplichting’ en ‘een (oplichtings)fonds’. Volgens Mountainshield Management is er sprake van smaad en laster, en levert het plaatsen van de tweets een onrechtmatige daad op. Volgens Probeleggen wordt de zaak echter gevoerd door de verkeerde partij én tegen de verkeerde partij omdat Mointainshield Management zelf niet wordt genoemd, en de tweets zijn verstuurd via privé-accounts. De rechtbank gaat hierin mee.

 

De rechtbank stelt vast dat Mountainshield Management in géén van de in het geding zijnde tweets wordt vermeld. Ook uit de context waarin de tweets zijn geplaatst, kan de rechtbank niet afleiden dat de tweets betrekking hadden op Mountainshield Management.

 

Daarnaast kunnen de tweets volgens de rechtbank niet aan Probeleggen worden toegerekend. De indirect bestuurder van Probeleggen hebben de tweets verstuurd met hun privé account. Beide accounts vermelden expliciet “Tweets op persoonlijke titel”, hetgeen naar het oordeel van de rechtbank meebrengt dat ze dus niet tweeten in hun functie van indirect bestuurders van Probeleggen, maar voor zichzelf. Ook uit de inhoud van de tweets valt volgens de rechtbank niet af te leiden dat de tweets als tweets van Probeleggen beschouwd moeten worden.

 

Nu de tweets volgens de rechtbank niet aan Probeleggen zijn toe te rekenen komt de rechtbank niet toe aan de rechtmatigheid ervan; de vorderingen worden afgewezen.

 

IEPT20170315, Rb Midden-Nederland, Mountainshield Management v Probeleggen

 

ECLI:NL:RBMNE:2017:1393