Ex parte tegen online radiostation dat zonder licentie beschermde muziekwerken openbaar maakt

Print this page 20-04-2017
IEPT20170403, Rb Zeeland-West-Brabant, Brein v GBC Radio
(Met dank aan Bastiaan van Ramshorst, Stichting BREIN)

Auteursrecht. Naburige rechten. Ex parte tegen de oprichter en eigenaar van online radiopstation “GBC Radio”, dat op grote schaal, zonder licentie, auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde muziekwerken openbaar maakt en ter beschikking stelt aan het publiek. Dwangsom van € 2.000 voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld met een maximum van € 50.000.

 

IEPT20170403, Rb Zeeland-West-Brabant, Brein v GBC Radio

 

(kopie originele beschikking)