Ex parte tegen uploader dance- en trance-muziek

Print this page 20-04-2017
IEPT20170410, Rb Noord-Holland, Brein v Usenet Uploader
(Met dank aan Pieter Haringsma, Stichting BREIN)

AUTEURSRECHT - NABURIGE RECHTEN Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen iemand die via Usenet op grote schaal auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde populaire dance- en trance-muziek verveelvoudigt. Dwangsom van € 2.000 voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld met een maximum van € 50.000. De voorzieningenrechter bepaalt ook nog dat het bevel, inclusief de bij het verzoekschrift behorende producties, op zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk 12 april 2017 moet worden betekend.

IEPT20170410, Rb Noord-Holland, Brein v Usenet Uploader

(Kopie originele beschikking)