Onderhandelingen mochten worden gestaakt na tweet die vertrouwelijkheid schond

Print this page 16-06-2017
IEPT20170412, Rb Rotterdam, ALT v Eneco

Geen schending ‘Non-circumvention, non-disclosure, confidentiality and working agreement’ tussen ALT en Romar en Eneco . Eneco mocht zich vanwege de tweet van 3D HiTech over dat Memorandum of Understanding werd getekend met foto’s van de meeting terugtrekken uit onderhandelingen met 3d HiTech: door ALT en Romar erkend dat tweet schending vertrouwelijkheid vormde, waardoor zij niet meer gerechtvaardigd mochten vertrouwen op totstandkoming overeenkomst.

 

OVEREENKOMST

 

ALT is een onderneming die actief is op het gebied van de internationale handel. Op 26 september 2014 heeft Eneco ALT benaderd over de mogelijke verkoop van de Enecogen-centrale. Hierbij werd een ‘Non-circumvention, non-disclosure, confidentiality and working agreement’ gesloten. In het kader van de overeenkomst hebben ALT en Romar de Nigeriaanse elektriciteitsproducent 3D HiTech Systems Ltd. bij Eneco geïntroduceerd als mogelijke koper van de Enecogen-centrale. Op 14 januari 2015 heeft een bespreking met 3D HiTech plaatsgevonden op het kantoor van Eneco. Op 16 januari 2015 is op het Twitter-account van 3D HiTech het bericht: “Our dynamic MD Engr [vertegenwoordiger 3D HiTech] at eneco Netherlands for the official signing of the MOU between 3D Hitech and ENECO” gepubliceerd. Het bericht bevat ook drie foto’s die zijn genomen tijdens het bezoek van 3D HiTech. Eneco achtte deze tweet in strijd met de vertrouwelijkheid en heeft zich teruggetrokken uit de onderhandelingen. Eneco heeft later gedreigd de overeenkomst te beëindigen en uiteindelijk te kennen gegeven geen gebruik meer te zullen maken van de overeenkomst. ALT en Romar vorderen nu onder meer schadevergoeding wegens het toerekenbaar niet nakomen van de overeenkomst door zich zonder goede reden uit de onderhandelingen terug te trekken. De vorderingen worden afgewezen.

 

De rechtbank overweegt dat Eneco zich mocht terugtrekken uit de onderhandelingen. Door ALT en Romar is erkend dat tweet schending vertrouwelijkheid vormde, waardoor zij niet meer gerechtigd mochten vertrouwen op de totstandkoming van een overeenkomst. De aangekondigde opzegging van de overeenkomst door Eneco moet worden bezien in het licht van de pogingen van Eneco om de bestaande afspraken aan te passen en vormt daarom geen tekortkoming in de nakoming van de afspraken. Nu uit de overeenkomst niet blijkt dat er een verplichting tot verkoop bestond, is er geen tekortkoming ontstaan door het niet (langer) te koop aanbieden van de Enecogen-centrale.

 

IEPT20170412, Rb Rotterdam, ALT v Eneco

 

ECLI:NL:RBROT:2017:3530