Inzage afgewezen

Print this page 19-06-2017
IEPT20170523, Rb Den Bosch, Unga v Boost

Inzage (artikel 843a Rv) afgewezen: geen rechtsbetrekking, fishing expedition, geen rechtmatig belang nu concept “Mini Mania” en “Little Shop” reeds op de markt is en bekend is bij Unga,  geen spoedeisend belang door tussen 2012 en 2016 geen serieuze vordering in te stellen

 

PROCESRECHT

 

Kort geding. Unga is specialist in het ontwikkelen en produceren van loyaliteitsprogramma’s voor met name retailers. Boost c.s. exploiteren een internationaal marketingbureau dat creatieve marketingoplossingen levert aan onder andere retailers. In 2011 heeft Unga een loyaliteitsprogramma genaamd “Little Shop” voor Albert Heijn ontwikkeld. Op 28 mei 2012 hebben Boost c.s. een miniatuurcampagne genaamd “Mini Mania” gepresenteerd aan haar klant Migros-Genossenschafts-Bund in Zwotserland. Unga is in 2012 onder andere gesprekken aangegaan met Migros om het Little Shop concept aan te bieden. Migros heeft uiteindelijk eind augustus 2012 voor het Mini Mania concept van Boost c.s. gekozen. Vanaf eind december 2012 tot en met januari 2013 hebben tussen Boost c.s. en Unga onderhandelingen plaatsgevonden over een mogelijke samenwerking. Unga heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat de (auteurs)rechten van het Little Shop format en de Little Shop producten bij Unga lagen. Nadat in januari 2013 Boost c.s. van haar Nederlandse advocaten advies had ontvangen dat Unga naar Nederlands recht geen auteursrechten heeft op het Little Shop format heeft Boost c.s. de onderhandelingen afgebroken. In februari  2017 is beslag gelegd bij Boost c.s.. Unga vordert nu inzage. De vorderingen worden afgewezen.

 

De voorzieningenrechter wijst de inzage af. Unga heeft de rechtsbetrekking onvoldoende aannemelijk gemaakt in het licht van de betwisting van Boost c.s. dat zij een offerte hebben opgevraagd in het verband met de mogelijkheid dat Unga inderdaad over IE-rechten beschikte en het inkopen van miniaturen bij haar eigen leverancier hierdoor niet zou lukken. Verder kan artikel 843a Rv niet worden gebruikt om, zoals hier, een bijna oneindige reeks stukken waarvan Unga vermoedt dat zij wel eens steun zouden kunnen geven aan haar stellingen, door Boost c.s. te doen overleggen. Voorts wordt overwogen dat Unga geen rechtmatig belang heeft nu het concept “Mini Mania” reeds op de markt is en bekend is bij Unga. Unga heeft niet concreet aangegeven wat de gevraagde bescheiden nog meer kunnen zeggen over het beweerdelijke onrechtmatig handelen. Er is voorts geen sprake van spoedeisend belang, omdat sinds eind 2012 al discussie bestaat over de vraag of Boost c.s. inbreuk maken op het Little Shop concept van Unga, maar dat tot en met 2016 geen aanleiding was om serieuze vorderingen in te stellen. Ook is gebleken dat Unga een zelfde vordering met betrekking tot afgifte van dezelfde bescheiden in de bodemprocedure heeft ingesteld, waardoor niet is in te zien dat Unga de uitkomst van de bodemprocedure niet kan afwachten.

 

IEPT20170523, Rb Oost-Brabant, Unga v Boost

 

ECLI:NL:RBOBR:2017:2833