Rectificatie wegens wapperen met octrooi voor stabiliseren van o.a. vaartuigen op zee

Print this page 15-06-2017
IEPT20170613, Rb Den Haag, Quantum v DMS

(Met dank aan: Wim Maas en Bram Nijhof, TaylorWessing en Rutger Valkonet, AOMB)

Wing Yacht Stabilizer maakt geen inbreuk op conclusie 1 van EP 922 voor het op actieve wijze stabiliseren van o.a. vaartuigen op zee: octrooi verkrijgt liftkracht bij stilliggen van het schip door een op- en neergaande “flapperbeweging” van de vin over een rotatie-as in de lengterichting van de boot, terwijl de Wing geen op- en neergaande beweging uitvoert bij stilliggen en geen rotatie-as heeft die daartoe dient. Rectificatiebrief toegewezen. Geen wapperverbod: geen serieuze dreiging dat verdere mededelingen worden gedaan.

 

OCTROOIRECHT

 

Kort geding. DSM is houder van EP 922 voor een inrichting voor het op actieve wijze stabiliseren van o.a. vaartuigen op zee. Quantum c.s. vervaardigen en verhandelen de Wing Yacht Stabilizer (hierna: “de Wing”). Volgens DMS maken Quantum c.s. inbreuk op haar octrooi. DSM stuurt dan ook e-mails aan afnemers van Quantum c.s. die dit aangeven. Quantum vordert een wapperverbod, opgave en rectificatie.

 

Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is geen sprake van inbreuk. Ondanks dat in conclusie 1 van EP 922 niet met zoveel woorden is opgenomen welke richting de eerste rotatie-as dient te hebben, kan de slotsom geen andere zijn dan dat een oriëntatie in de lengte richting van de boot, evenwijdig aan het wateroppervlak bedoeld is. In het Octrooi wordt de gemiddelde vakman geen andere manier geleerd om liftkracht bij stilliggen van het schip te verkrijgen dan door een op- en neergaande “flapperbeweging” van de vin over een rotatie-as in de lengterichting van de boot. Aangezien de Wing geen op- en neergaande beweging uitvoert (maar een horizontale, longitudinale beweging) bij stilliggen en zo geen rotatie-as heeft die daartoe dient, is niet voldaan aan alle kenmerken van conclusie 1. Voor zover een beroep op equivalentie wordt gedaan faalt dit beroep, omdat de Wing liftkracht op een wezenlijk andere manier dan de op- en neergaande beweging van EP 922 verwezenlijkt.

 

Nu naar voorlopig oordeel geen sprake is van inbreuk, wordt de gevorderde verzending van een rectificatiebrief toegewezen. Het gevorderde verbod om verdere mededelingen aan derden te doen dat de Wing inbreuk zou maken zal worden afgewezen omdat een serieuze dreiging daartoe ontbreekt. DMS heeft reeds aangegeven de brieven niet meer te zullen sturen. Ook zal het onderhavige vonnis, waarin dergelijke mededelingen moeten worden gerectificeerd, een stok achter de deur zijn. De gevorderde opgave wordt toegewezen.

 

IEPT20170613, Rb Den Haag, Quantum v DMS

 

ECLI:NL:RBDHA:2017:6376