Rb Amsterdam bevoegd inzake mogelijk inbreukmakend gebruik naam door Roermonds advocatenkantoor

Print this page 18-06-2017
IEPT20170614, Rb Amsterdam, Link Advocaten v Linq Advocaten
(Met dank aan Fulco Blokhuis , Boekx Advocaten)

Rb Amsterdam ex artikel 4.6 (1) BVIE en 102 Rv bevoegd kennis te nemen van mogelijk inbreukmakend gebruik van (merk)naam door Roermonds advocatenkantoor: gesteld inbreukmakend gebruik speelt zich af op website en social media-kanalen waarmee de uitingen op heel Nederland zijn gericht en gestelde inbreuken dus ook in het arrondissement Amsterdam plaatsvinden.

PROCESRECHT - BEVOEGDHEIDSINCIDENT

Vonnis in incident. Link Advocaten voert sinds 2012 een advocatenpraktijk met vestigingen in Amsterdam en Amersfoort en is houdster van het op 23 september 2016 ingeschreven BNL-woordmerk Link Advocaten.

Linq advocaten voert sinds 1 januari 2016 een advocatenpraktijk in Roermond. Link Advocaten vordert in de hoofdzaak onder meer dat Linq Advocaten ieder gebruik van de naam en de domeinnaam www.linqadvocaten.nl te staken en gestaakt te houden.

In het incident vordert Linq Advocaten dat de rechtbank Amsterdam zich onbevoegd laat verklaren om van deze zaak kennis te nemen en Link Advocaten in haar vorderingen niet-ontvankelijk te laten verklaren, omdat Linq Advocaten kantoor houdt in Roermond zodat de rechtbank van Limburg in deze zaak relatief bevoegd is (ex. artikelen 99 en 102 Rv, 1:14 BW en 4.6 lid BVIE).

De rechtbank wijst het gevorderde af. Ingevolge artikel 4.6 lid 1 BVIE is ook de rechter bevoegd van de plaats waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, ergo waar het beweerde merkinbreuk is gepleegd. Daarnaast bepaalt artikel 102 Rv dat in zaken betreffende verbintenissen uit onrechtmatige daad mede bevoegd is de rechter van de woonplaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Uit de overgelegde stukken blijkt dat Linq Advocaten het teken Linq Advocaten op hun eigen website wordt gebruikt, alsmede op diverse social media kanalen. Deze uitingen zijn gericht op heel Nederland, waardoor de gestelde inbreuken mede plaatsvinden in het arrondissement Amsterdam. De rechtbank Amsterdam is daarom bevoegd om van de zaak kennis te nemen.

IEPT20170614, Rb Amsterdam, Link Advocaten v Linq Advocaten

(Kopie originele vonnis)