Bij inzage gevonden zoekterm ‘tekening’ gevonden document dat woord ‘kanttekening’ bevat niet vrijgegeven

Print this page 07-08-2017
IEPT20170626, Rb Gelderland, Holonite v Composietsteen
(Met dank aan Marga Verwoert, Leeway)

Op basis van toegewezen inzage uit vonnis van 10 april 2017 (IEPT20170410) gevonden document waarin term ‘kanttekening’ voorkomt mag niet worden vrijgegeven: op basis van vonnis moet specifieke woord ‘tekening’ letterlijk in document voorkomen, en niet in combinatie of een deel uitmakend van een langer woord, zoals ‘kanttekening’.

 

PROCESRECHT

 

In het vonnis van 10 april 2017 (IEPT20170410) is de gevorderde inzage in het gelegde conservatoir bewijsbeslag bij Composietsteen toegewezen met betrekking tot bescheiden waarin combinatie van woorden en naam voorkomen: ‘[J]/[J2]’ (categorie A) én ‘MBI 51/MBI 57’ (categorie B) én ‘model/vormgeving/receptuur/recept/know how/tekening’ (categorie C). De deurwaarder heeft vervolgens opdracht gekregen uitvoering te geven aan het exhibitievonnis. Dit heeft één resultaat opgeleverd. Composietsteen heeft bezwaar gemaakt tegen de ter beschikkingstelling van dit document. Dit resultaat bevat het woord ‘kanttekening’, waarin dus het woord ‘tekening’ voorkomt. De kern van het onderhavige geschil is of het woord ‘tekening’ letterlijk in het document moet voorkomen, of dat dit ook onderdeel mag zijn van een langer en dus ander woord.

 

De voorzieningenrechter overweegt dat zowel één van de woorden uit categorie A als categorie B letterlijk in het geselecteerde document voorkomen. In categorie C wordt onder andere het woord ‘tekening’ vermeld. Dit met het oog op de afbakening van de selectie tot eventuele inbreuken op IE-rechten en/of de overdracht van know how, waar Holonite haar vordering (mede) op wil baseren. In deze context wordt met het woordbegrip ‘tekening’ bedoeld de technische of esthetische schets of abeelding van een ontwerp, een werkwijze of een ander geestelijk gedachtegoed. De voorzieningenrechter oordeelt dat slechts indien het woord ‘tekening’ letterlijk in een document voorkomt, in combinatie met woorden uit categorie A en B, het document voldoet aan de criteria voor vrijgave aan Holonite. Dit kan volgens de voorzieningenrechter tot geen andere conclusie leiden dan dat ook specifiek het woord ‘tekening’ in een document moet voorkomen, en niet in combinatie en een deel uitmakend van een ander langer woord, zoals bijvoorbeeld het woord ‘kanttekening’. Hier komt bij dat de betekenis van ‘tekening’ volstrekt anders is dan de betekenis van het woord ‘kanttekening’. De voorzieningenrechter merkt op dat het ‘kanttekening’ namelijk volgens de Dikke van Dale een kleine, kritische opmerking betekent.

 

Het geselecteerde document valt dus niet binnen de context van het gewezen vonnis, waardoor de deurwaarder het geselecteerde document niet mag vrijgeven.

 

IEPT20170626, Rb Gelderland, Holonite v Composietsteen

 

(kopie origineel vonnis)