€500,- schadevergoeding voor gebruik foto op website

Print this page 03-12-2018
IEPT20170705, Rb Gelderland, Foto zonder toestemming

Gedaagde maakt inbreuk op auteursrecht eiser: foto geplaatst op website zonder toestemming en betaling van vergoeding aan eiser. Gedaagde verwijtbaar gehandeld door geen onderzoek te doen naar de auteursrechten op deze foto. €500,- schadevergoeding: hoogte bedrag voldoende gemotiveerd onderbouwd en in samenspraak met Tarievenlijst Stichting Foto anoniem.

 

AUTEURSRECHT - FOTOWERKEN

 

Eiser is een professioneel fotograaf die op zijn website foto’s aanbiedt die kunnen worden gebruikt c.q. gepubliceerd tegen een vaste licentievergoeding van € 250,00 per jaar. Gedaagde biedt op zijn website commerciële diensten aan en heeft in het kader van een artikel op zijn website een foto, die gemaakt is door eiser, geplaatst zonder dat hiervoor een licentieovereenkomst met eiser is gesloten.

De kantonrechter overweegt dat de foto zonder toestemming van eiser en zonder vermelding van diens naam geplaatst is en dat daarmee vaststaat dat gedaagde de foto openbaar heeft gemaakt, waarmee in beginsel een inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van eiser is gegeven. Gedaagde is (professioneel) ondernemer waardoor van hem mocht worden verwacht dat hij zich ervan had vergewist of de foto auteursrechtelijk beschermd is en wie de maker is alvorens tot openbaarmaking over te gaan. De kantonrechter acht niet relevant in welke afmetingen of gedurende welke tijd het plaatsen van een foto is gebeurd en hoeveel mensen ernaar hebben gekeken.

 

De kantonrechter acht voldoende gemotiveerd onderbouwd dat het gevorderde bedrag van € 500,00 aan schadevergoeding bestaat uit € 250,00 aan gederfde licentievergoeding en €250,00 aan schade die is geleden door de gemaakte inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van eiser waardoor deze vordering is toegewezen.

 

IEPT20170705, Rb Gelderland, Foto zonder toestemming

 

ECLI:NL:RBGEL:2017:6953