Gebruik slogan DIGITAL DONE DIFFERENTLY niet onrechtmatig jegens eiser die de slogan BUSINESS DONE DIFFERENTLY gebruikt

Print this page 13-07-2017
IEPT20170711, Rb Amsterdam, Conclusion v PWC
(Met dank aan Kurt Stöpetie en Rutger Stoop, Brinkhof)

Gebruik slogan DIGITAL DONE DIFFERENTLY door PWC niet onrechtmatig jegens eiser die slogan BUSINESS DONE DIFFERENTLY gebruikt: niet aannemelijk dat verwarring ontstaat daar de  slogans niet identiek zijn, partijen de slogan gebruiken in combinatie met de naam van hun onderneming en de klantengroep van beide partijen bestaat uit deskundig publiek dat zich goed oriënteert bij de keuze een voor dienstverlener. Daarnaast zijn er geen bijkomende omstandigheden die het gebruik van de slogan onrechtmatig maken: het enkele feit dat PWC een opdracht heeft uitgevoerd bij Conclusion en toen kennis kon nemen van de slogan is hiervoor niet voldoende, ook het genoemde gevaar voor verwatering is dat niet, nu de woordcombinatie DONE DIFFERENTLY als een gangbare combinatie wordt aangemerkt.

 

ONRECHTMATIGE DAAD

 

Kort geding. Conclusion is een zakelijke dienstverlener op het terrein van informatietechnologie en maakt gebruik van de slogan BUSINESS DONE DIFFERENTLY. PWC is wereldwijd actief als zakelijke dienstverlener op het gebied van management- en organisatieadvies en accountancydiensten en maakt  voor een deel van haar diensten gebruik van de slogan DIGITAL DONE DIFFERENTLY. Volgens Conclusion wordt door het gebruik van deze overeenstemmende slogan verwarring gewekt, en is hiermee sprake van een onrechtmatigde daad. Conclusion vordert- kort gezegd- PWC op straffe van dwangsommen te bevelen het gebruik van de slogan (of andere met haar slogan overeenstemmende slogans) te staken en gestaakt te houden.

 

De voorzieningenrechter overweegt dat bij de vraag of in dit geval sprake is van onrechtmatig handelen, het uitgangspunt is dat het profiteren van andermans prestatie op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt en/of verwarring veroorzaakt. Dit is volgens de voorzieningenrechter pas anders indien sprake is van bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld het bewust creëren van nodeloze verwarring.

 

De voorzieningenrechter oordeelt in dit kader dat Conclusion weliswaar heeft gesteld dat sprake is van een acute dreiging van verwarringsgevaar maar dat zij niet aannemelijk heeft gemaakt - bijvoorbeeld aan de hand van een (markt)onderzoek - dat zich daadwerkelijk reeds verwarring heeft voorgedaan. Daarnaast is het ontstaan van verwarring naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet aannemelijk, onder meer omdat de slogans niet identiek zijn, Conclusion haar slogan nagenoeg altijd in directe combinatie met haar naam gebruikt en de (potentiële) klantengroep van zowel Condusion als PWC bestaat uit een deskundig publiek, dat zich goed zal oriënteren bij de keuze voor een dienstverlener. Daarnaast heeft Conclusion naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet aannemelijk gemaakt dat haar slogan voldoende bekendheid geniet in de markt of voldoende is ingeburgerd en blijkt dat de campagne van PWC veelomvattender is dan alleen het gebruik van de slogan en dat ook steeds prominent de naam PWC zichtbaar of hoorbaar is.

 

Mocht zich desalniettemin verwarring voordoen, is in dit geding volgens de voorzieningenrechter niet gebleken van bijkomende omstandigheden die het gebruik van de slogan door PWC onrechtmatig maken. Dat PWC in maart 2016 bij Conclusion een opdracht heeft uitgevoerd en toen naar alle waarschijnlijkheid kennis heeft genomen van de slogan van Conclusion, kan volgens de voorzieningenrechter niet als een dergelijke omstandigheid worden aangemerkt. Hetzelfde geldt voor het door Conclusion genoemde verwateringsgevaar. De woordcombinatie DONE DIFFERENTLY wordt door der voorzieningenrechter als een gangbare woordcombinatie in de Engelse taal aangemerkt die in tal van namen en aanduidingen van bedrijven voor komt.

 

Op grond van het bovenstaande wordt de gevraagde voorziening geweigerd. Conclusion wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten.

 

IEPT20170711, Rb Amsterdam, Conclusion v PWC

 

(kopie uitspraak)