Prejudiciële vragen over de toepasselijkheid en mogelijke uitputting van het distributierecht bij het aanbieden van tweedehands e-books

Print this page 12-07-2017
IEPT20170712, Rb Den Haag, NUV v Tom Kabinet

Stelling dat e-book zowel een werk als computerprogramma is en dat bij deze samenloop van de Auteursrechtrichtlijn en Softwarerichtlijn de laatstgenoemde voorgaat, afgewezen: niet zonder meer in te zien dat e-book te beschouwen is als computerprogramma, Softwarerichtlijn prevaleert slechts boven Auteursrechtrichtlijn indien het beschermde materiaal volledig binnen de werkingssfeer van de Softwarerichtlijn valt, hetgeen bij  een e-book niet het geval is. Aanbieden en beschikbaar stellen van e-books door Tom Kabinet geen mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3 lid 1 Arl.:met het aanbieden zelf verschaft Tom Kabinet niet de voor een mededeling vereiste toegang tot het werk, de toegang wordt na betaling slechts aan één persoon verschaft waardoor geen sprake is van een onbepaald - vrij groot - aantal ontvangers. Reproductiehandeling na aanschaf e-book geoorloofd: onweersproken aangevoerd dat deze reproductie wordt gemaakt met toestemming van de auteursrechthebbende als bedoeld in artikel 2 Arl. Geoorloofdheid reproductie van een middels donatie verstrekt e-book afhankelijk van antwoord op nader te stellen prejudiciële vragen over uitputting. Kopie e-book op server opgeslagen houden na wederverkoop is ook indien sprake is van uitputting ongeoorloofd: niet conform de door het HvJEU gestelde eis om de eigen kopie op het moment van wederverkoop onbruikbaar te maken. Eerste verhandeling e-book materieel gelijk te stellen met eigendomsoverdracht kopie, prijs e-books beschouwd als economisch reële vergoeding voor verwerven eigendom. Prejudiciële vragen aan HvJEU over of het tegen betaling voor onbeperkte tijd ter beschikking stellen van een e-book al dan niet een distributiehandeling kan zijn in de zin van artikel 4 lid 1 Arl en of daarmee het distributierecht kan zijn uitgeput in de zin van artikel 4 lid 2 Arl: tekst richtlijn geeft geen uitsluitsel, hetzelfde geldt voor eerdere rechtspraak van het HvJEU.

 

AUTEURSRECHT

 

Uit het persbericht van de rechtbank: "De Rechtbank Den Haag heeft vandaag een tussenvonnis gewezen in  een zaak tussen een groot aantal Nederlandse uitgevers en Tom Kabinet. Tom Kabinet exploiteert sinds 2014 een online tweedehands e-book website, waarbij gebruikers een tweedehands e-book kunnen krijgen of verschaffen tegen betaling.

 

Volgens de rechtbank is het niet duidelijk of het ter beschikking stellen van een e-book aan anderen, na een eerste koop, inbreuk maakt op het auteursrecht op het e-book. Mogelijk mag een e-book tweedehands worden doorverkocht, net zoals bij een papieren boek het geval is. Anders dan bij een papieren boek, wordt er bij het doorverkopen van een e-book echter een digitale kopie gemaakt, terwijl de verkoper zijn kopie niet automatisch kwijt raakt.

 

De rechtbank oordeelt  dat het nodig is dat het Europese Hof van Justitie vragen over uitleg van het auteursrecht beantwoordt. Partijen mogen nu reageren op dit voornemen."

 

Lees het persbericht hier.

 

IEPT20170712, Rb Den Haag, NUV v Tom Kabinet

 

ECLI:NL:RBDHA:2017:7543