Verwarringsgevaar tussen handelsnamen City Resort (Hotel) Oss en het City Hotel uit Oss

Print this page 08-09-2017
IEPT20170904, Rb Oost-Brabant, City Hotel v Fitland Oss
(Met dank aan Naomi Ketelaar, Visser Schaap & Kreijger)

Inbreuk op handelsnaam City Hotel uit Oss door gebruik van de handelsnaam City Resort (Hotel) Oss: beschrijvende termen als City en Hotel kunnen weliswaar niet worden gemonopoliseerd maar het is aannemelijk dat het onderscheidende element City een bepaalde herkenning oproept en gelet op het feit dat in Oss slechts vier hotels zijn gevestigd en beide ondernemingen zich richten op dezelfde sector en doelgroep is voldoende aannemelijk dat verwarring bij het publiek valt te duchten.

 

HANDELSNAAMRECHT

 

Kort geding. Eiseres City Hotel drijft sinds 1980 onder de naam "City Hotel" een hotel, bar en restaurantbedrijf te Oss. Fitland Oss maakt onderdeel uit van de Fitland Groep, die landelijk actief is als aanbieder van ongeveer 40 sportclubs en negen hotels, verspreid in heel Nederland. Deze Fitland Groep heeft enkele maanden geleden haar hotels omgedoopt tot City Resort Hotels. De vestiging in Oss heette na lancering van de naamswijziging aanvankelijk City Resort Hotel Oss. Fitland Oss heeft de naam van de vestiging in Oss na sommatie gewijzigd in City Resort Oss. Volgens City Resort maakt Fitland Oss met het gebruik van de naam City Resort Hotel Oss alsmede de naam City Resort Oss inbreuk op haar oudere handelsnaam City Hotel, waardoor verwarring ontstaat bij het publiek.

 

De voorzieningenrechter overweegt dat het niet ter discussie staat dat City Hotel de handelsnaam City Hotel eerder rechtmatig voerde dan Fitland Oss haar handelsnamen City Resort Hotel Oss, dan wel City Resort Oss voerde. De vraag die voorligt is of Fitland Oss door het gebruik van de handelsnamen "City Resort Hotel Oss" en "City Resort Oss" inbreuk maakt op handelsnaamrechten van City Hotel. Fitland Oss heeft dat betwist en heeft aangevoerd dat de naam City Hotel zuiver beschrijvend is. De voorzieningenrechter stelt echter dat onvoldoende aannemelijk is dat de term City Hotel ten aanzien van de onderneming van eiseres geen enkel onderscheidend vermogen heeft nu City Hotel haar onderneming al sinds 1980 onder deze naam voert en aannemelijk is dat zij relevante naamsbekendheid heeft opgebouwd in Oss en omgeving in een periode waarin de woorden City Hotel door het relevante publiek nog niet als louter beschrijvend werden opgevat. De naam City Hotel kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter derhalve dienen ter identificatie van de onderneming van eiseres.

 

De voorzieningenrechter stelt wel dat de handelsnaam van eiseres, gelet op het grotendeels beschrijvende karakter daarvan, niet door middel van het gebruik als handelsnaam mag worden gemonopoliseerd. Andere ondernemingen kunnen de beschrijvende woorden of de combinatie daarvan volgens de voorzieningenrechter eveneens ter aanduiding van hun onderneming gebruiken. City Hotel kan het gebruik van de termen City, Hotel of de combinatie daarvan dus niet geheel verbieden. Het gevorderde verbod op het gebruik van de aanduiding City voor de vestiging in Oss wordt derhalve afgewezen.

 

Toch wordt Fitland Oss verboden de naam City Resort Hotel Oss of City Resort Oss als naam en/of handelsnaam te gebruiken. Volgens de voorzieningenrechter heeft de handelsnaam City Resort Oss “onvoldoende onderscheidende kracht in relatie tot de handelsnaam City Hotel van de onderneming van eiseres” nu het onderscheidende element van de betreffende handelsnamen vooral is gelegen in het woord "City" waarvan aannemelijk is dat dat bij het publiek een bepaalde herkenning oproept, de woorden "Hotel" in de handelsnaam van eiseres en "Resort" in de handelsnaam van Fitland Oss zodanig overeenstemmend zijn dat daaraan geen onderscheidende kracht kan worden toegekend en dat de toevoeging "Oss" de onderneming van Fitland Oss louter en alleen nadere geografische bepaaldheid geeft, die evenwel in dit geval allerminst onderscheidend is, nu de onderneming van City Hotel eveneens in Oss is gevestigd.

 

De voorzieningenrechter stelt van dat evident is dat sprake is van verwarringsgevaar. In de eerste plaats is gelet op het feit dat in Oss slechts vier hotels zijn gevestigd, het feit dat beide ondernemingen actief zijn in de hotelsector en zich richten op dezelfde doelgroep, volgens de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat verwarring bij het publiek valt te duchten. Bovendien volgt uit de producties dat verwarring zich reeds heeft voorgedaan nu blijkt dat meerdere personen bij City Hotel terecht zijn gekomen, terwijl zij hadden geboekt bij Fitland Oss. De omstandigheid dat de faciliteiten van City Resort Oss uitgebreider, luxueuzer, moderner en sportiever zijn, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende om aan te nemen dat van verwarring geen sprake zal zijn.

 

IEPT20170904, Rb Oost-Brabant, City Hotel v Fitland Oss

 

(kopie uitspraak)