Handelsnaam “Moore Partners” maakt inbreuk op handelsnaam “Project Moore”

Print this page 13-09-2017
IEPT20170912, Rb Amsterdam, Project Moore v Moore Partners
(Met dank aan Judith de Snoo en Adonna Alkema, Hofhuis Alkema Groen)

Handelsnaam “Moore Partners” maakt inbreuk op handelsnaam “Project Moore” door het bestaan van direct danwel indirect verwarringsgevaar. Aannemelijk dat Project Moore handelsnaam “Project Moore” zonder toevoeging “Advocaten” gebruikt. Handelsnaam gedomineerd door bestanddeel "Moore", bestanddelen "Project" en "Partners" beschrijvend. Bestanddeel "Moore" niet beschrijvend voor IT-activiteiten. Aannemelijk dat activiteiten partijen in ieder geval complementair aan elkaar zijn en zelfs overlap vertonen. Beide partijen opereren landelijk. Op grond van het voorgaande is aannemelijk geworden dat het gevaar bestaat dat het publiek bij de huidige stand van zaken de ondernemingen van partijen met elkaar zal verwarren ("directe verwarring") of in ieder geval de indruk zal hebben dat de ondernemingen in verband met elkaar staan ("indirecte verwarring"). 

 

HANDELSNAAMRECHT

 

Project Moore is een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in IT-recht en privacy. De naam van het kantoor verwijst naar de Wet van Moore. De Wet van Moore is vernoemd naar Gordon Moore, en houdt in dat iedere twee jaar het aantal transistors op een chip kan worden geplaatst verdubbeld. Volgens Project Moore maakt Moore Partners inbreuk op haar handelsnaamrecht. De vorderingen worden toegewezen.

 

Moore Partners stelt dat er geen inbreuk is, omdat de handelsnaam van Project Moore “Project Moore Advocaten” zou zijn en nergens uit blijkt dat Project Moore de handelsnaam “Project Moore” zonder toevoeging “Advocaten” gebruikt, omdat dit niet uit de KvK, zoekresultaten van Google met als zoekterm “Project Moore” en een publicatie op Advocatie zou blijken. De inschrijving van de KvK is echter niet van doorslaggevend belang. Nog daargelaten dat op de Google resultaten en de publicatie op Advocatie ook “Project Moore” zonder toevoeging “Advocaten” voorkomt, geldt dat door Project Moore enveloppen, visitekaartjes, uitnodigingen en publicaties zijn overgelegd, waarop telkens gebruik is gemaakt van de naam “Project Moore”. Hierop is Moore Partners niet ingegaan. Het is daarom voldoende aannemelijk dat Project Moore bij haar dienstverlening gebruik maakt van de handelsnaam “Project Moore.

 

Beide handelsnamen worden gedomineerd door het bestanddeel “Moore”. De bestanddelen “Project” en “Partners” zijn louter beschrijvend, waardoor beide handelsnamen slechts in geringe mate van elkaar afwijken. Het betoog van Moore Partners dat “Moore” beschrijvend is voor IT-activiteiten en daarom niet kan worden gemonopoliseerd, faalt. Op zichzelf wordt volgens de voorzieningenrechter met de naam “Moore” alleen tot uitdrukking gebracht dat de aanbieder van de diensten actief is op het terrein van de IT. Uit de naam kan echter niet worden opgemaakt welke diensten precies worden verleend. Moore Partners heeft ook maar één andere IT-onderneming met een naam met het bestanddeel “Moore” kunnen noemen, hetgeen te weinig is om aan te nemen dat “Moore” beschrijvend is geworden voor bepaalde diensten of waren.

 

Het is daarnaast ook voorshands aannemelijk geworden dat de activiteiten van partijen op zijn minst genomen complementair aan elkaar zijn en zelfs een overlap vertonen. Beide partijen adviseren cliënten die te maken hebben met technologische ontwikkelingen en veranderprocessen. Moore Partners heeft niet aannemelijk gemaakt dat de dienstverlening van Project Moore, anders dan die van Moore Partners, puur juridisch is. Het verschil van vestigingsplaats van partijen is niet van doorslaggevend belang, omdat beide partijen landelijk opereren en actief zijn op het internet. De voorzieningenrechter concludeert dat aannemelijk is geworden dat het publiek de ondernemingen van partijen met elkaar zal verwarren (directe verwarring) of dat er in ieder geval de indruk zal zijn dat de ondernemingen in verband met elkaar staan (indirecte verwarring). Moore Partners moet daarom haar naam veranderen. De termijn voor de naamswijziging wordt vastgesteld op één maand in plaats van de gevorderde termijn van vijf dagen.

 

(kopie origineel vonnis)

 

IEPT20170912, Rb Amsterdam, Project Moore v Moore Partners