Octrooi voor “Digital Printing and Finishing Method for Fabrics and the Like” niet nieuw en inventief

Print this page 14-11-2017
IEPT20170913, Rb Den Haag, SPG Prints v Dover

EP 159 voor “Digital Printing and Finishing Method for Fabrics and the Like”  vernietigd. Deelkenmerk 1.j niet nieuw: duidelijk en ondubbelzinnig geopenbaard in Osiris-aanvrage. Deelkenmerk 1.c  (snelheid compenseren) niet inventief: vakman zou door gebruik algemene vakkennis de danserrol uit Osiris-aanvrage uitbreiden met een compensator roll device  zodat de snelheid van de invoer indien vereist kan worden aangepast. Betoog Dover dat compensatie van snelheden door danserrol of compensator roller device niet onder octrooi valt omdat het octrooi alleen ziet op directe compensatie van snelheid  faalt: tekst octrooi biedt geen steun voor die beperkte uitleg en beschrijft geen enkele manier van compensatie snelheden. Stelling dat algemene vakkennis m.b.t. rotatiedrukken niet zonder meer op inktjet drukken mag worden toegepast faalt: niet in te zien dat onderscheid in wijze van drukken van belang is bij afstemmen snelheden tijdens de aanvoerstap voorafgaand aan drukken.

 

OCTROOIRECHT

 

SPG (voorheen Stork Prints), een wereldwijd opererende onderneming met hoofdkantoor in Nederland, is al vele jaren actief op onder meer het gebied van textiel en grafische druk. Dover maakt onderdeel uit van de Dover groep, een groep van wereldwijd opererende ondernemingen met hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Sinds 2014 maakt MS Printing Solutions (hierna: MS) onderdeel uit van de Dover groep. MS is al vele jaren actief op het gebied van textiel- en grafische druk. Dover was tot 19 juli 2016 houdster van Europees octrooi EP 2 643 159 voor “Digital Printing and Finishing Method for Fabrics and the Like” (hierna: EP 159 of het octrooi). Zij heeft het octrooi op 19 juli 2016 overgedragen aan MS die sindsdien houdster is van EP 159. Dover treedt in deze procedure (mede) op namens MS. SPG stelt dat het octrooi nietig moet worden verklaard, omdat het niet nieuw en inventief zou zijn. In reconventie stelt Dover dat SPG inbreuk maakt op EP 159.

 

De rechtbank oordeelt dat het octrooi nietig is. In navolging van partijen wordt conclusie 1 van het octrooi in een aantal deelkenmerken verdeeld. Deelkenmerk 1.j van EP 159 moet volgens de rechtbank worden uitgelegd dat het synchroniseren van (de activatie van) de printkoppen met een ingestelde vaste snelheid van de band, zoals duidelijk en ondubbelzinnig wordt geopenbaard in Osiris-aanvrage, daaronder is begrepen. Dit deelkenmerk is daarom niet nieuw. De door Dover bepleitte uitleg vindt geen steun in de omschrijving.

 

Deelkenmerk 1.c. dat ziet op het compenseren van de snelheid is wel nieuw, aangezien het compenseren van snelheden niet expliciet of impliciet in de Osiris-aanvrage wordt geopenbaard. Het deelkenmerk is echter niet inventief. De vakman zou door gebruik van algemene vakkennis de danserrol uit de Osiris-aanvrage uitbreiden met een compensator roll device,  zodat de snelheid van de invoer indien vereist kan worden aangepast. Het betoog van Dover dat compensatie van snelheden door danserrol of compensator roller device niet onder octrooi valt omdat deze alleen ziet op directe compensatie van snelheid  faalt. De tekst van het octrooi biedt geen steun voor die beperkte uitleg en beschrijft geen enkele manier van compensatie van snelheden. De stelling dat de algemene vakkennis met betrekking tot rotatiedrukken niet zonder meer op inktjet drukken mag worden toegepast faalt eveneens, omdat niet is in te zien dat het onderscheid in wijze van drukken van belang is bij het afstemmen van snelheden tijdens de aanvoerstap voorafgaand aan het drukken.

 

IEPT20170913, Rb Den Haag, SPG Prints v Dover

 

ECLI:NL:RBDHA:2017:10453