SBS dient aflevering van ‘Stegeman op de Bres’ te verwijderen en te rectificeren

Print this page 01-12-2017
IEPT20170915, Rb Noord-Nederland, SBS

SBS dient aflevering van ‘Stegeman op de Bres’ te verwijderen en te rectificeren: aflevering bevat opnames van eiser die heimelijk en zonder toestemming zijn gemaakt en gebruikt, voorlopig kan niet worden geconcludeerd dat sprake was van een misstand - in de zin dat eiser bedragen van zijn ouders zou hebben gestolen – die gebruik rechtvaardigt, voldoende aannemelijk dat uitzending schadelijke gevolgen heeft voor eiser nu deze ondanks ‘blurren’ op eenvoudige wijze tot hem te herleiden is.

 

PUBLICATIE

 

Kort geding. Eiser vordert rectificatie van een uitzending van Stegeman op de Bres van 4 juni 2017 waarin aandacht is besteed aan afschrijvingen die hebben plaatsgevonden van de rekeningen van de ouders van eiser naar de rekening van eiser. Volgens eiser is de uitzending onrechtmatig.

 

De voorzieningenrechter overweegt dat de voor de betreffende aflevering opnames gemaakt met een verborgen camera zonder toestemming van eiser zijn gemaakt en gebruikt. De vraag of sprake was van een misstand die enkel door middel van met een verborgen camera gemaakte opnames aan de kaak kon worden gesteld, beantwoordt de voorzieningenrechter negatief nu op grond van het beschikbare materiaal voorshands niet worden geconcludeerd dat eiser bedragen van de rekening van zijn ouders zou hebben gestolen. Bij dit oordeel betrekt de voorzieningenrechter ook dat de politie geen aanleiding heeft gezien om na de door de zus van eiser gedane aangifte tot vervolging over te gaan.

 

Er is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende gesteld om aan te nemen dat de uitzending schadelijke gevolgen heeft gehad en nog steeds heeft voor de eer en goede naam van eiser en zijn echtgenote. Ondanks dat zij niet herkenbaar in beeld zijn gebracht is uit de uitzending is op eenvoudige wijze te herleiden dat het om eiser en zijn echtgenote gaat en waar zij woonachtig zijn, zo oordeelt de voorzieningenrechter.  Dit blijkt volgens de voorzieningenrechter ook uit een overlegd overzicht van incidenten het huis van eiser.

 

Gelet op het bovenstaande oordeelt de voorzieningenechter dat het uitzenden van de beelden niet was toegestaan. SBS dient de aflevering te verwijderen en een rectificatie te plaatsen.

 

IEPT20170915, Rb Noord-Nederland, SBS

 

ECLI:NL:RBNNE:2017:3539