Driemaal fotowaarde Foto Anoniem vanwege ontbreken naamsvermelding en toeëigening

27-03-2024 Print this page
IEPT20171113, Rb Den Haag, fotograaf v gedaagde

Eiser auteursrechthebbende op betrokken foto’s: eigen en oorspronkelijk karakter en stempel van de maker door keuzes m.b.t. brandpuntafstand, positionering [P], belichting, compositie, scherptediepte en kadering. Inbreuk op auteursrecht en persoonlijkheidsrecht fotograaf; Zonder toestemming van de auteursrechthebbende fotograaf foto's op een website gepubliceerd; Inbreuk persoonlijkheidsrechten door publicatie zonder naam maker dan wel door het wekken van de indruk dat de foto’s niet van maker afkomstig zijn.Schadevergoeding toewijsbaar; Dat gedaagde geen commerciële doelstelling heeft laat de auteursrechtelijke rechten onverlet; Dat ten aanzien van de van hem gemaakte portretfoto’s sprake is van een ‘verzilverbare populariteit’ doet evenmin af aan auteursrecht.AUTEURSRECHT

 


Eiser is professioneel fotograaf en creëert reportagefoto's, in opdracht van Folia Civitatis heeft zij portretfoto's van gedaagde gemaakt om afgedrukt te laten worden bij een interview in het magazine en op de website van Folia. Gedaagde heeft om toezending van de foto's verzocht die uitsluitend voor privégebruik bestemd zijn. Gedaagde heeft tweemaal de foto op de website van een vereniging.


Uit de bij de toezending van de foto’s door Folia gebruikte begeleidende tekst is ondubbelzinnig af te leiden dat Folia met de toezending van de foto’s heeft willen voldoen aan de hiervoor bedoelde mondelinge overeenkomst. [gedaagde] is er vanuit gegaan dat [eiser] binnen dezelfde afspraak/overeenkomst viel. [eiser] heeft tijdens het maken van de afspraak of tijdens de fotosessie op geen enkele wijze blijk gegeven op eigen titel of tegen tarief te fotograferen, noch ook maar benoemd dat hij het exclusieve recht op de beelden wilde voorbehouden dan wel geen kopieën om niet ter beschikking te stellen. De inhoud van de overeenkomst tussen Folia en [eiser] was [gedaagde] niet bekend.


Folia is in de zin van de Auteurswet niet de rechthebbende van de foto’s en kan  het vrije gebruik van die foto’s daarom niet leveren aan gedaagde en/of naam vereniging.


Dat de vereniging geen commerciële doelstelling heeft, laat de auteursrechtelijke rechten onverlet. Het mag verder zo zijn dat er voor gedaagde ten aanzien van de van hem gemaakte portretfoto’s sprake is van een ‘verzilverbare populariteit’, maar dat doet evenmin af aan de auteursrechtelijke rechten.

 

Schadevergoeding aansluiting bij Stichting Foto Anoniem: voor foto op de homepage €400, niveau onder de homepage €300 (beiden x3 vanwege ontbreken naamsvermelding en indruk wekken dat de foto van gedaagde/vereniging is): €2.100.


Bij de toezending van de foto’s nadrukkelijk erop heeft gewezen dat de foto’s uitsluitend voor privédoeleinden gebruikt mochten worden. De kantonrechter beveelt staking van inbreuk op auteursrechten en veroordeelt gedaagde en vereniging tot betaling van €2.100.

 

IEPT20171113, Rb Den Haag, fotograaf v gedaagde


ECLI:NL:RBDHA:2017:16766