Onrechtmatige daad door gebruik handelsnaam die die associatie oproept met ex-werkgever

02-01-2018 Print this page
IEPT20171117, Rb Gelderland, Powerlight International

Geen verwarringsgevaar tussen geanonimiseerde handelsnaam gedaagde en handelsnaam Key-Light International van zijn voormalige werkgever: aan puur beschrijvende woorden ‘Light’ en ‘International’ komt geen bijzondere betekenis toe, resterende elementen ‘key’ en ‘we’ stemmen auditief weliswaar overeen, maar wijken in begripsmatig en visueel opzicht van elkaar af waardoor verwarringsgevaar niet aannemelijk is. Gedaagde dient gebruik handelsnaam op grond van artikel 6:162 BW echter alsnog te staken: onrechtmatig handelen door keuze voor handelsnaam die enige associatie kan wekken met voormalig werkgever.

 

HANDELSNAAMRECHT - ONRECHTMATIGE DAAD

 

Kort geding tussen Powerlight International - dat mede onder de naam Key-Light International actief is in der verlichtingsbranche - en een ex-werknemer die een eenmanszaak is gestart en dezelfde branche. De handelsnaam van gedaagde is geanonimiseerd, maar uit het vonnis blijkt dat deze bestaat uit de elementen ‘We’ ‘Light’ en ‘International’. Powerlight International vordert dat gedaagde wordt bevolen het gebruik van deze handelsnaam te staken op grond van inbreuk ex art. 5 Hnw en onrechtmatige daad ex art. 6:162 BW.

 

De voorzieningenrechter overweegt dat aan de puur beschrijvende woorden ‘Light’ en ‘International’ geen bijzondere betekenis toekomt, en dat het gebruik daarvan niet aan gedaagde kan worden ontzegd. Wat vervolgens resteert zijn de woorden ‘key’ en ‘we’. De voorzieningenrechter overweegt dat deze woorden auditief weliswaar met elkaar overeenstemmen, maar vanuit begripsmatig en visueel oogpunt verschillen. Hoewel de ondernemingen binnen dezelfde branche actief zijn acht de voorzieningenrechter verwarringsgevaar gelet op het bovenstaande niet aannemelijk waardoor geen sprake is van inbreuk ex art. 5 Hnw.

 

Gedaagde dient het gebruik van de handelsnaam echter wel te staken, en wel op grond van een onrechtmatige daad ex art. 6:162 BW. Hierbij speelt mee dat gedaagde ruim 15 jaar in dienst van eiser heeft gewerkt, waardoor aannemelijk is dat  relaties van eiserde naam van gedaagde associëren met eiser en de verlichting die onder de naam Key Light wordt verhandeld. Aldus bestaat volgens de voorzieningenrechter juist door de persoon van gedaagde als ex-werknemer potentieel wel verwarring bij klanten van eiser. De keuze voor de handelsnaam is hiermee naar het oordeel van de voorzieningenrechter aanhakend en onrechtmatig. Gedaagde dient het gebruik hiervan te staken.

 

IEPT20171117, Rb Gelderland, Powerlight International

 

ECLI:NL:RBGEL:2017:6842