Procedure tussen ZigZac en Fatboy gevoegd met later bij dezelfde rechtbank aanhangig gemaakte zaak

Print this page 01-12-2017
IEPT20171129, Rb Den Haag, Zigzac v Fatboy

Procedure tussen ZigZac en Fatboy ex art 222 Rv gevoegd met procedure met latere datum van dagvaarding tussen dezelfde partijen bij dezelfde rechtbank: op grond van dit artikel kan ook in de “oudste procedure” voeging met de “jongste procedure” worden gevorderd, vordering is tijdig ingesteld nu door Fatboy nog geen CvA is genomen, beide zaken betreffen hetzelfde onderwerp.

 

PROCESRECHT

 

Voegingsincident. ZigZac vordert dat de hoofdzaak – waarin zij samengevat een verklaring voor recht vordert dat het uiterlijk van haar zitzak ‘Seatzac’ geen inbreuk maakt op de IE-rechten van Fatboy -  wordt gevoegd met de eveneens bij de rechtbank Den Haag (later) aanhangig gemaakte zaak waarin Fatboy stelt dat juist wel sprake is van inbreuk.

 

De rechtbank wijst de vordering toe. De rechtbank overweegt hiertoe dat – in tegenstelling tot wat Fatboy lijkt te stellen -  artikel 222 Rv van toepassing is, nu het gaat om samenhangende zaken tussen dezelfde partijen die aanhangig zijn binnen hetzelfde gerecht. De rechtbank overweegt dat op grond van dit artikel ook in de “oudste procedure” door de eiser bij incidentele conclusie voeging met de “jongste procedure” worden gevorderd, zolang door de gedaagde in die  “oudste procedure” nog geen conclusie van antwoord is genomen.

 

Aangezien Fatboy in de onderhavige zaak nog niet van antwoord heeft gediend, oordeel de rechtbank dat ZigZac haar incidentele vordering tijdig en op de juiste wijze heeft ingesteld. Daarnaast volgt de rechtbank partijen in hun gezamenlijke standpunt dat beide zaken hetzelfde onderwerp als bedoeld in artikel 222 Rv betreffen. De vordering tot voeging wordt derhalve toegewezen.

 

IEPT20171129, Rb Den Haag, ZigZac v Fatboy

 

ECLI:NL:RBDHA:2017:14075