Niet gebleken dat KvK inzending eisers aan wedstrijd heeft gebruikt bij ontwikkelen Locatiescan

Print this page 08-01-2018
IEPT20171213, Rb Midden-Nederland, Kamer van Koophandel

Niet vast komen te staan dat de KvK inzending eisers aan ontwikkelwedstrijd heeft gebruikt bij het ontwikkelen Locatiescan: uit businessplan uit 2014 blijkt dat idee om met data CBS en Handelsregister hulpmiddel te ontwikkelen voor kiezen vestigingsplaats al bestond, ditzelfde geldt voor door eisers genoemde specifieke onderdelen, onvoldoende gebleken dat visuele elementen zijn overgenomen. Niet onjuist of onlogisch dat eisers zijn afgevallen in wedstrijd: inzending eisers zag op plaatsgebonden ondernemers terwijl wedstrijd zag op plaatsongebonden ondernemers, KvK hoefde niet te melden dat zij soortgelijk product in ontwikkeling had. Aanbieden gratis Locatiescan door KvK niet onrechtmatig: onvoldoende onderbouwd op welk recht KvK inbreuk maakt of welke plicht zij schendt, KvK handelt binnen wettelijke taak.

 

ONRECHTMATIGE DAAD

 

Eisers hebben meegedaan aan een “BETA challenge” voor het ontwikkelen voor een tool die het voor IT-startups makkelijk maakt om relevante marktinformatie te verkrijgen, een concept te valideren of het ondernemingsplan te onderbouwen. Eisers hebben hieraan meegedaan met hun Business Generator, maar zijn afgevallen. In het najaar van 2016 heeft de KvK het gratis product ‘De Locatiescan’ ter beschikking gesteld. Volgens eisers is dit om meerdere redenen onrechtmatig. Zo stellen zij dat de KvK elementen van hun Business Generator heeft overgenomen en dat zij  ten onrechte zijn afgevallen.

 

De rechtbank stelt echter vast dat het zowel idee voor de Locatiescan als de specifiek genoemde onderdelen al bestond, zo blijkt uit een businessplan van de KvK uit 2014. Daarnaast is onvoldoende gebleken dat visuele elementen zijn overgenomen. Daarnaast is het volgens de rechtbank niet onjuist of onlogisch dat eisers zijn afgevallen, nu hun inzending zag op plaatsgebonden ondernemers, terwijl de KvK op zoek was naar een tool voor plaatsongebonden ondernemers. De tien inzendingen die uiteindelijk wel zijn geselecteerd in de wedstrijd hadden alle tien plaatsongebonden ondernemers als doelgroep.

 

Dat de Kamer van Koophandel eisers niet heeft geïnformeerd dat zij een soortgelijk product in ontwikkeling had, is volgens de rechtbank niet relevant voor het antwoord op de vraag of in de wedstrijd terecht zijn afgevallen. Bovendien vormt dit volgens de rechtbank op zichzelf geen onrechtmatige daad. Ook het aanbieden van een gratis locatiescan is volgens de rechtbank niet onrechtmatig. Het enkele feit dat een grote onderneming gratis een product aanbiedt is naar het oordeel van de rechtbank niet onrechtmatig, ook niet als dit concurrenten belemmert. Eisers hebben niet nader onderbouwd op welk recht de Kamer van Koophandel een inbreuk maakt of welke (wettelijke) plicht de Kamer van Koophandel schendt. Daarnaast valt het handelen van de KvK volgens de rechtbank binnen haar wettelijke plicht.

 

IEPT20171213, Rb Midden-Nederland, Kamer van Koophandel

 

ECLI:NL:RBMNE:2017:6057