Verwarringsgevaar handelsnamen Flex-Experts en FlexExperts met oudere handelsnaam FlexExpert

11-01-2018 Print this page
IEPT20171218, Rb Gelderland, FlexExpert v EquiPlus

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen Flex-Experts en FlexExperts met oudere handelsnaam FlexExpert: grote mate van overeenstemming nu kenmerkende delen ‘Flex’ en ‘Expert’ identiek zijn, FlexExpert niet louter beschrijvend, beide ondernemingen richten zich op de uitzendbranche en bieden deels soortgelijke diensten aan. Ook inbreuk op flexexpert.nl door gebruik flex-experts.nl: gebruik aangemerkt als handelsnaamgebruik.

 

HANDELSNAAMRECHT

 

Kort geding. FlexExpert gebruikt sinds 1991 de handelsnaamnaam FlexExpert voor diensten in de uitzendbranche. EquiPlus is sinds 2016 de handelsnamen Flex-Experts en FlexExperts voor een adviesbureau dat zich onder meer richt op uitzendbureaus. Tussen partijen is niet in geschil dat FlexExpert de handelsnaam FlexExpert eerder voerde dan EquiPlus de handelsnamen Flex-Experts en FlexExperts.

 

De voorzieningenrechter komt tot het oordeel dat het gebruik van deze handelsnamen inbreuk ex artikel 5 Hnw oplevert. In dit kader overweegt dor voorzieningenrechter dat er een grote mate van overeenstemming is, nu de kenmerkende delen ‘Flex’ en ‘Expert’ identiek zijn. Aan de verschillen – te weten de toevoeging van een ‘s’ en/of ‘-’ – komt volgens de voorzieningenrechter geen doorslaggevende betekenis toe. Daarnaast wordt overwogen dat de handelsnaam FlexExpert geen louter beschrijvende aanduiding is.

 

Ook is de aard van beide ondernemingen zeer nauw verwant nu beide ondernemingen zich op de uitzendbranche richten en zij bovendien in ieder geval deels soortgelijke diensten aanbieden, te weten advieswerkzaamheden op het gebied van uitzenden en payrolling. Ook zijn beide ondernemingen door heel Nederland actief als gevolg van het gebruik van een website op internet, zo overweegt de voorzieningenrechter. Gelet op het bovenstaande komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat verwarringsgevaar te duchten is. De voorzieningenrechter komt tot dezelfde conclusie in het kader van de domeinnaam flex-experts.nl en flexexpert.nl, waarvan het gebruik wordt aangemerkt als handelsnaamgebruik.

 

IEPT20171218, Rb Gelderland, FlexExpert v EquiPlus

 

ECLI:NL:RBGEL:2017:6893