Geen onrechtmatig gebruik van beschermde oorsprongsbenaming indien ‘Champagner Sorbet’ daadwerkelijk naar Champagne smaakt

21-12-2017 Print this page
IEPT20171220, HvJEU, Champagner Sorbet

Gebruik van beschermde oorsprongsbenaming als onderdeel van product dat niet in overeenstemming is met het bij die oorsprongsbenaming horende productdossier maar wel een ingrediënt bevat dat daarmee in overeenstemming is - zoals “Champagner Sorbet” voor ijs met 12% Champagne - op zichzelf niet onrechtmatig: nationale rechter dient aan de hand van de omstandigheden van het geval te beoordelen of onrechtmatig wordt geprofiteerd van de reputatie van die benaming, hiervan is sprake indien het levensmiddel niet als essentieel kenmerk een smaak heeft die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van dat ingrediënt. 

 

BESCHERMDE OORSPRONGSBENAMING

 

Vanaf eind 2012 heeft Aldi sorbetijs met 12 % champagne te koop aangeboden onder de naam “Champagner Sorbet”. Het CIVC, een vereniging van champagneproducenten heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Dit heeft uiteindelijk tot het stellen van prejudiciële vragen geleid.

 

Het HvJEU overweegt dat de artikelen 118 quaterdecies, lid 2, onder a), ii) van verordening nr. 1234/2007 en artikel 103, lid 2, onder a), ii) van verordening nr. 1308/2013 (inzake beschermde oorsprongsbenamingen) ook  van toepassing zijn wanneer een beschermde oorsprongsbenaming (zoals “Champagne”), wordt gebruikt als onderdeel van de benaming van een levensmiddel (zoals “Champagner Sorbet”) dat niet in overeenstemming is met het bij die BOB horende productdossier, maar dat wel een ingrediënt bevat dat in overeenstemming is met dat productdossier. Dergelijk gebruik is echter niet per definitie onrechtmatig.

 

Het HvJEU oordeelt namelijk dat pas sprake is van het uitbuiten reputatie, misbruik of nabootsing van een beschermde oorsprongsbenaming of van een onjuiste of misleidende aanduiding op de verpakking indien dat levensmiddel niet als essentieel kenmerk een smaak heeft die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van dat ingrediënt in dat levensmiddel. De hoeveelheid van dat ingrediënt in dat levensmiddel vormt hierbij een belangrijk maar criterium, maar is niet doorslaggevend. De nationale rechter dient aan de hand van het aan hem overgelegde bewijsmateriaal nagaan of aan het criterium is voldaan.  

 

IEPT20171220, HvJEU, Champagner Sorbet

 

C-393/16 - ECLI:EU:C:2017:991