Tweet met vraag of Nederlandse vertaling etiket groentesoep correct is niet onrechtmatig

Print this page 13-07-2018
IEPT20171227, Rb Den Haag, Yildiz

Tweet met vraag of Nederlandse vertaling van ingrediënten Turkse soep waarin is opgenomen dat soep varkensvet of derivaten bevat correct is niet onrechtmatig: niet feitelijk onjuist, enkel publiek geïnformeerd over of vertaling Nederlandse tekst op verpakking wel juist was, [A] stond in zijn recht om via social media kwestie bij Ülker (dochtermaatschappij Yildiz) en een daarbij betrokken persoon onder de aandacht te brengen, nadat hij na klachten over het etiket contact opnam met (een distributeur van) Yildiz en dat niets opleverde, [A] niet gehandeld met (uitsluitende) doel om Yildiz c.s. zoveel mogelijk schade aan te richten, Yildiz heeft zelf onjuiste Nederlandse tekst op etiketten geplaatst.

 

PUBLICATIE

 

Yildiz houdt zich bezig met de productie, distributie en export van levensmiddelen en daaraan gerelateerde producten in Centraal- en Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Ülker en Besler zijn dochtermaatschappijen van Yildiz. [A] exploiteert als een van de vennoten een tweetal winkels in vleeswaren en andere huishoudelijke producten. Hij verkoopt onder meer groentesoep van Yildiz c.s.. Op de verpakking van de soepen voor onder meer de Europese markt is een ingrediëntenlijst vermeld in veertien talen. Een periode heeft de Nederlandse tekst, voor zover hier van belang als volgt geluid: “Heeft varkensvet of zijn derivaten bevatten”. Op 10 september 2015 heeft [A] op zijn openbare Twitter-account een tweet geplaatst waarin hij vraagt of de Nederlandse vertaling correct is. Yildiz c.s. stelt dat [A] onrechtmatig heeft gehandeld. De vorderingen worden afgewezen.

 

De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van onrechtmatig handelen. De tweet is niet feitelijk onjuist, aangezien de Nederlandse vertaling een periode heeft geluid: “Heeft varkensvet of zijn derivaten bevatten”. [A] stond in zijn recht om via social media bij Ülker en een daarbij betrokken persoon de kwestie onder de aandacht te brengen, nadat hij klachten over het product had ontvangen van bezorgde klanten en het eerdere contact met (een distributeur van) Yildiz niets opleverde. Ook wordt niet gevolgd dat [A] uitsluitend zou hebben gehandeld om Yildiz c.s. zoveel mogelijk schade aan te richten en wordt in aanmerking genomen dat het mogelijk is dat het vertrouwen in de producten van Yildiz c.s. mogelijk in gevaar is gekomen, maar het Yildiz c.s. zelf is geweest die de onjuiste Nederlandse tekst op de etiketten heeft geplaatst.

 

IEPT20171227, Rb Den Haag, Yildiz

 

ECLI:NL:RBDHA:2017:16565