Geen voorafgaand verbod op artikel Quote waarvan inhoud nog niet bekend is

Print this page 09-05-2018
IEPT20180126, Rb Amsterdam, Hearst Magazines

Onvoldoende aannemelijk dat voorgenomen publicatie over eiser onrechtmatig zal zijn jegens eiser: alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan voorafgaand verbod worden uitgesproken, inhoud voorgenomen publicatie nog niet bekend, in beginsel geen verplichting voor Quote om het voorgenomen artikel vooraf aan eiser ter inzage te geven, onvoldoende aannemelijk dat Quote eiser zal beschuldigen van witwassen, drugshandel en banden met de Iraanse overheid zonder enige basis in het beschikbare feitenmateriaal.

 

PUBLICATIE

 

Kort geding. Eiser is een jonge ondernemer die zich onder meer bezig houdt met de exploitatie van steengroeven in zijn geboorteland [land]. In december 2017 heeft Quote aan eiser medegedeeld bezig te zijn met de voorbereiding van een publicatie over eiser. Quote heeft eiser een vragenlijst per e-mail verstuurd waarin onder meer gevraagd wordt naar mogelijke betrokkenheid bij drugs en hoe zijn relatie met de Iraanse overheid is. Eiser vordert dat Quote zich in de voorgenomen publicatie onthoud van beschuldigingen dat eiser leeft van niet op legale wijze verkregen inkomsten en dat hij en zijn ondernemingen betrokken zijn bij criminele activiteiten en het Iraanse regime. Daarnaast vordert hij voorafgaand inzage in het artikel en hem een weerwoord te geven en dat te publiceren bij het artikel. De gevraagde voorzieningen worden gewijzigd.

 

Toewijzing van de vorderingen zou een beperking inhouden van het recht op vrijheid van meningsuiting, art. 7 Grondwet en art. 10 EVRM. Een voorafgaand verbod voor de publicatie van een artikel is alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden mogelijk: alleen indien de publicatie voor de betrokkene tot onherstelbare schade zal leiden en, in het geval de publicatie pas achteraf onrechtmatig zou worden geacht, de nadelige gevolgen niet meer kunnen worden hersteld.  Van de voorgenomen publicatie van Quote is de inhoud nog niet bekend. Quote heeft terecht gesteld dat in beginsel voor haar geen verplichting bestaat om het voorgenomen artikel vooraf aan eiser ter inzage te geven.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen aanleiding is om op voorhand aan te nemen dat de publicatie onrechtmatig zal zijn. Eiser heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het artikel gebaseerd is op het rapport dat ongefundeerde belastende uitingen bevat en dat de beschuldigingen geen basis vinden in het beschikbare feitenmateriaal. Quote heeft aangevoerd dat zij zorgvuldig onderzoek heeft gedaan naar de ondernemingen van eiser en dat zij eiser weerwoord heeft gegeven door middel van de vragenlijst en een gesprek. Er zijn geen aanknopingspunten om aan te nemen dat Quote op onrechtmatige wijze ongefundeerde, ernstige beschuldigingen aan het adres van eiser zal opnemen.

 

IEPT20180126, Rb Amsterdam, Hearst Magazines

 

ECLI:NL:RBAMS:2018:2389