Auteursrechtinbreuk door gebruik van hotelfoto’s buiten de aan het hotel verleende licentie

Print this page 09-02-2018
IEPT20180205, Rb Den Haag, OHM
(Met dank aan Charlotte Meindersma, Charlotte’s Law)

Auteursrechtinbreuk door gebruik hotelfoto’s op website hotelmarketingadviseur OHM: toestemming hoteleigenaar kan OHM niet baten nu het gebruik niet valt onder de door de fotograaf verstrekte licentie voor gebruik binnen de bedrijfsvoering van het hotel, beroep op citaatrecht strandt reeds op ontbreken bronvermelding. Tevens inbreuk op persoonlijkheidsrechten fotograaf: naamsvermelding ontbreekt, foto’s gewijzigd. Schadevergoeding begroot op € 9.880: schade wegens auteursrechtinbreuk aan de hand aan de hand van Stichting Foto Anoniem begroot op € 6.588, schade wegens inbreuk op persoonlijkheidsrechten ex aequo et bono begroot op 50% daarvan.

 

AUTEURSRECHT

 

Eiser is werkzaam als professioneel fotograaf en creëert in dat kader reportagefoto's en foto's van exclusieve locaties. Eiser heeft in opdracht foto’s gemaakt van een hotel in Spanje. Aan dit hotel is een licentie gegeven waarin wordt gesproken over ‘de afkoop van het publicatierecht’ en toestemming de foto’s ‘in de ruimste zin te gebruiken in het kader van uw bedrijfsvoering’. Orange Hotel Marketing (OHM) levert adviesdiensten hotels, voornamelijk op het gebied van marketing en heeft deze foto’s gebruikt op haar website en facebookpagina.

 

In deze procedure staat als onweersproken vast dat de foto’s auteursrechtelijk beschermde werken zijn, dat eiser de maker en auteursrechthebbende is, dat aan het hotel een licentie is verleend voor gebruik van de foto's en dat OHM gebruik heeft gemaakt van de foto's door deze te tonen op hun website en facebookpagina. OHM beroept zich op de toestemming die zij van het hotel heeft gekregen voor het gebruik, welke binnen de aan het hotel verleende licentie zou vallen. De kanonrechter stelt echter dat dat de licentie om de foto’s ‘in de ruimste zin te gebruiken in het kader van uw bedrijfsvoering’ het hotel wel in staat stelt de foto's te gebruiken ter promotie van haar hoteldiensten en op boekingssites, maar dat onvoldoende onderbouwd de website van OHM in deze categorie valt. Het beroep op citaatrecht strandt reeds wegens gebrek aan naamsvermelding.

 

De kantonrechter stelt dat tevens sprake is van inbreuk op het persoonlijkheidsrecht van eiser door het ontbreken van naamsvermelding en het wijzigen van de foto’s door het toevoegen van filters, het bijsnijden van een foto en het toevoegen van het logo van het hotel. De kantonrechter legt een inbreukverbod op en wijst een schadevergoeding toe. De schade wegens auteursrechtinbreuk wordt aan de hand aan de hand van Stichting Foto Anoniem begroot op € 6.588, de schade wegens inbreuk op persoonlijkheidsrechten wordt ex aequo et bono begroot op 50% daarvan, hetgeen resulteert in een totaalbedrag van € 9.880 (waar € 24.591,50 was gevorderd). OHM wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten ex art. 1019h Rv. De advocaatkosten aan de kant van eiser worden aan de hand van de indicatietarieven voor een eenvoudige bodemzaak begroot op € 8.000 in plaats van het gevorderde bedrag van € 13.848,80.

 

IEPT20180205, Rb Den Haag, OHM

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:1228