Inbreuk op auteursrecht en persoonlijkheidsrechten eiser door gebruik videobeelden in gif-bestand

Print this page 08-02-2018
IEPT20180205, Rb Den Haag, Regio15
(Met dank aan Charlotte Meindersma, Charlotte’s Law)

Auteursrechtinbreuk door gebruik beelden uit video eiser op website gedaagde: geen sprake van toestemming, beroep op citaatrecht reeds wegens gebrek aan bronvermelding verworpen. Tevens inbreuk op persoonlijkheidsrechten eiser: naamsvermelding ontbreekt, video is bewerkt door conversie naar gif-bestand en verwijderen watermerk. Schadevergoeding begroot op € 1.875,50: schade wegens auteursrechtinbreuk aan de hand van gebruikelijke licentievergoeding begroot op € 1.225, schade als gevolg van inbreuk persoonlijkheidsrechten ex aequo et bono begroot op € 612,50.

 

AUTEURSRECHT

 

Eiser is werkzaam als professioneel fotograaf en creëert in dat kader onder andere ten behoeve van Regio15 videoreportages over actualiteiten in de regio Haaglanden. Gedaagde heeft op de website welingelichtekringen.nl zonder naamsvermelding en toestemming een gif-bestand met beelden uit deze video geplaatst. Volgens eiser is hiermee sprake van inbreuk op zijn auteursrecht en persoonlijkheidsrechten.

 

De kantonrechter gaat hierin mee. De kantonrecht overweegt dat eiser moet worden aangemerkt als de maker van de video, die voor auteursrechtelijk bescherming in aanmerking komt nu deze onweersproken het resultaat is van creatieve keuzes. Gesteld nog gebleken is dat gedaagde toestemming had voor het gebruik. Het beroep van gedaagde op citaatrecht wordt reeds omdat geen sprake is van bronvermelding verworpen.

 

Nu de naam van de maker niet is vermeld, is ook sprake van een inbreuk op zijn persoonlijkheidsrechten. Ook het bewerken van de video door het verwijderen van het watermerk en de conversie naar een gif-bestand levert inbreuk op het persoonlijkheidsrecht van eiser op. De schadevergoeding wordt begroot op € 1.875,50, waarbij de schade voor het gebruiken van de video zonder toestemming aan de hand van de gebruikelijke licentievergoeding die eiser hanteert begroot op  € 1.225 en de schade wegens de inbreuk op de persoonlijkheidsrechten wordt begroot op € 612,50. Gedaagde wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten ex art 1919h Rv, aan de kant van eiser begroot op € 4.840,34.

 

IEPT20180205, Rb Den Haag, Regio15

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:1227