Auteursrechtinbreuk op stoffen met bloemmotieven

Print this page 07-02-2018
IEPT20180206, Rb Den Haag, B&B

Auteursrechtinbreuk op stoffen met door oud-Hollandse meesters geïnspireerde bloemmotieven: voldaan aan werktoets gelet op vereiste creatieve arbeid in selectie, kleurstelling, vormgeving en positionering van de bloemen, stoffen gedaagden vertonen slechts minimale verschillen die niet van invloed zijn op de totaalindruk.

 

AUTEURSRECHT

 

Kort geding. B&B houdt zich bezig met het ontwerpen, bedrukken dan wel fabriceren van stoffen. Gedaagden houden zich ook bezig met de handel in stoffen. Volgens B&B maken gedaagden inbreuk door nagenoeg exacte kopieën van de stoffen te verkopen.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat hoewel niet in geschil is dat de bloemmotieven op de stoffen van B&B (zie afbeelding links boven) zijn geïnspireerd op bloemmotieven van oud-Hollandse Meesters, sprake is van een werk. B&B heeft onweersproken gesteld dat voor het maken van het (repeterende) patroon, waaronder de selectie, kleurstelling, de precieze vormgeving en positionering van de bloemen, creatieve arbeid is vereist. Gedaagden hebben niet gesteld of anderszins aannemelijk gemaakt dat de gebruikte patronen, of zelfs maar de precieze vormgeving van de individuele bloemen, zijn terug te vinden in werken die reeds bestonden.

 

De stoffen van gedaagden (zie afbeelding rechts naast deze alinea) maken naar voorlopig onderdeel van de voorzieningenrechter inbreuk. De voorzieningenrechter heeft aan de hand van de ter zitting getoonde stoffen geconstateerd dat de individuele bloemen en de patronen op de stoffen van gedaagden overeenkomen met die van B&B en dat de minimale verschillen (bijvoorbeeld in de aftekening van bepaalde bloemen) niet van invloed zijn op de totaalindruk.

 

Gedaagde wordt bevolen de inbreuk te staken, en ook de gevorderde recall, opgave en afgifte worden toegewezen. Gedaagden worden als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten ex art. 1019h Rv. De advocaatkosten aan de kant van B&B worden met inachtneming van de indicatietarieven voor een eenvoudig kort geding begroot op € 6.000 in plaats van het gevorderde bedrag van ruim € 14.000.

 

IEPT20180206, Rb Den Haag, B&B

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:1176