Voorgenomen publicatie Consumentenbond over hygiëne in vakantieparken naar voorlopig oordeel niet onrechtmatig

Print this page 09-02-2018
IEPT20180207, Rb Den Haag, Roompot v Consumentenbond
(Met dank aan Jordi Bierens, Pels Rijcken)

Voorgenomen publicatie Consumentenbond over hygiëne in vakantieparken naar voorlopig oordeel niet onrechtmatig jegens Roompot: Consumentenbond niet verplicht alle vragen van Roompot te beantwoorden of proefdruk ter beschikking te stellen alvorens tot publicatie over te gaan, inhoud publicatie staat nog niet vast zodat deze niet inhoudelijk kan worden beoordeeld. 

 

PUBLICATIE

 

De Consumentenbond heeft eind 2017 onderzoek gedaan naar de hygiëne van vakantiewoningen in 30 vakantieparken in Nederland, waaronder een aantal parken van Roompot. De Consumentenbond heeft Roompot van het onderzoek op de hoogte gebracht en haar gevraagd op de bevindingen te reageren. Roompot heeft de Consumentenbond vervolgens vragen gesteld over de uitvoering van het onderzoek, en vordert in dit kort geding primair een verbod om de bevindingen en gegevens te publiceren en subsidiair deze uit te stellen tot zijn antwoord heeft gekregen op alle vragen, gegevenheid heeft gehad om een weerwoord te formuleren en een proefdruk te hebben ontvangen.

 

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. Volgens de voorzieningenrechter kan van de Consumentenbond niet worden verlangd dat zij alle vragen van Roompot beantwoordt, noch dat zij aan Roompot de proefdruk of het conceptartikel ter beschikking stelt voordat tot publicatie kan worden overgegaan. De strekking van de hierop gerichte vordering, komt er naar het oordeel van de voorzieningenrechter in feite op neer dat eerst tot publicatie mag worden overgegaan nadat Roompot daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit zou volgens de voorzieningenrechter er vorm van censuur opleveren.

 

Bovendien staat de inhoud van de publicatie nog niet vast, zodat deze volgens de voorzieningenrechter in dit kort geding niet inhoudelijk kan worden beoordeeld. Het bovenstaande leidt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat niet kan worden aangenomen dat de Consumentenbond door middel van de voorgenomen publicatie de in acht te nemen zorgvuldigheid heeft overschreden of  zal overschrijden, waardoor van onrechtmatig handelen geen sprake is. Het recht van de Consumentenbond op vrije meningsuiting in dit geval dient te prevaleren boven het door Roompot ingeroepen recht op bescherming van haar eer en goede naam, zo oordeelt de voorzieningenrechter.

 

IEPT20180207, Rb Den Haag, Roompot v Consumentenbond

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:1301