Vorderingen eiser naar aanleiding van door zijn ex-vrouw gedane uitlatingen in Hello Goodbye afgewezen

Print this page 12-02-2018
IEPT20180207, Rb Midden-Nederland, Hello Goodbye
(Met dank aan Marc de Boer, Boekx)

Door eiser gevorderde excuses naar aanleiding van door zijn ex-vrouw gedane uitlatingen in het programma Hello Goodbye afgewezen: excuus kan niet in rechte worden afgedwongen. Vordering ook als deze wordt gelezen als strekkende tot rectificatie afgewezen: KRO-NCRV draagt in beginsel geen verantwoording voor het relaas van deze vrouw, geen sprake van vereenzelviging met de inhoud, geen verplichting tot hoor en wederhoor gelet op de aard van het programma, uitlatingen voor  gewone kijker niet herleidbaar tot eiser.

 

PUBLICATIE

 

Kort geding over een uitzending van het KRO-NCRV televisieprogramma Hello Goodbye van 21 september 2017. Voor wie het programma niet kent: de opzet van het programma is dat de presentator willekeurige mensen aanspreekt in de aankomsthal van Schiphol. In de gewaakte uitzending kwam een vrouw aan het woord die onder meer vertelde mishandeld te zijn door haar ex-man, aan wie ze was uitgehuwelijkt. Deze man is eiser in de onderhavige procedure en vordert excuses op de website van KRO-NCRV alsmede een excuses in de eerstvolgende aflevering van Hello Goodbye.

 

De voorzieningenrechter stelt voorop dat een vordering tot het aanbieden van excuses niet kan worden afgedwongen nu het bij excuses gaat om het spontaan en oprecht berouw tonen. Ook als de vordering welwillend wordt gelezen (bijv. strekkende tot rectificatie) waardoor wel een voorlopig oordeel zou moeten worden gegeven over het gestelde onrechtmatig handelen van KRO-NCRV, kan dit niet tot toewijzing leiden, zo oordeelt de voorzieningenrechter.   

 

In dit kader overweegt de voorzieningenechter dat KRO-NCRV in beginsel geen verantwoording draagt voor het relaas van de ex-vrouw van eiser. Zij heeft dit relaas verwoord nadat zij op toevallige basis door de presentator is aangesproken, en van vereenzelvigen met de inhoud door de presentator of KRO-NCRV is volgens de voorzieningenrechter geen sprake. Deze stelt bovendien dat er geen absoluut recht op hoor en wederhoor bestaat, en dat de aard van het programma (waarin de presentator ‘gewone mensen’ aanspreekt) niet leidt tot een dergelijke verplichting. Ook speelt mee dat de uitlatingen voor de kijkers die de vrouw niet kennen niet te herleiden zijn tot eiser en dat KRO-NCRV aanknopingspunten heeft gevonden die haar relaas ondersteunen. Nu de uitlatingen voor de gewone kijker niet zijn te herleiden tot eiser, beperkt de door eiser gestelde aantasting in zijn integriteit, persoon en goede naam zich bovendien tot een (zeer) beperkte kring, zo oordeelt de voorzieningenrechter.

 

Op grond van het bovenstaande prevaleert de persvrijheid van KRO-NCRV boven het recht op eer en goede naam van eiser, waardoor de vorderingen van eiser worden afgewezen.

 

IEPT20180207, Rb Midden-Nederland, Hello Goodbye

 

(kopie originele vonnis)