Prem mocht het woord ‘negerin’ gebruiken

Print this page 27-02-2018
IEPT20180219, Rb Amsterdam, Surinamers in de polder

Dat eiseres ‘negerin’ werd genoemd in brief van gedaagde welke werd voorgelezen op discussie bijeenkomst en op de radio, is niet onrechtmatig: brief werd voorgelezen tijdens discussiebijeenkomst over het woord ‘neger' en eiseres profileert zich als prominent vertegenwoordigster van vereniging die deze discussie op de kaart heeft gezet.

 

PUBLICATIE

 

In het boek ‘Surinamers in de polder’ zijn eiseres en gedaagde Prem Radhakishun beiden geïnterviewd. In het interview met Prem staat een aantal keer het woord ‘neger’. Eiser beklaagd zich hierover bij de samensteller en omdat samensteller geen afstand heeft genomen van het woord ‘neger’ trekt eiser haar medewerking aan het boek in. In volgende drukken is haar interview niet meer opgenomen.

 

Er ontstaat ophef over het woord neger in het boek. Naar aanleiding hiervan organiseert de samensteller van het boek discussiebijeenkomsten in den lande over het woord neger. Op een van deze bijeenkomsten is een brief van gedaagde voorgelezen waarin hij eiseres “een kennelijk gefrustreerde negerin”, “de negerin [eiseres] ” en “deze negerin” noemt en over haar opmerkt: “de dubbele moraal van de negerin [eiseres] is lachwekkend”. Deze brief wordt ook in een live uitzending van het radiostation Firi FM voorgelezen. 

Eiseres vordert (o.a.) voor recht te verklaren dat het voorlezen van de brief onrechtmatig jegens haar was.

 

De kantonrechter oordeelt dat de vrijheid van meningsuiting van gedaagde in casu het zwaarst weegt en er geen sprake is van een onrechtmatige daad. Gedaagde is duidelijk een andere mening aangedaan waar het gaat om het gebruik van het woord neger. Om dit extra kracht bij te zetten heeft hij eiseres in de brief negerin genoemd. Hij maakte daarbij geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van eiseres. Hierbij is tevens het doel van deze brief van belang, dat deze werd voorgelezen op een discussiebijeenkomst over het gebruik van het woord neger en het feit dat eiseres zich profileert als prominent vertegenwoordigster van de beweging die deze discussie op de kaart heeft gezet, terwijl gedaagde een radicaal andere mening op nahoudt.

 

IEPT20180219, Rb Amsterdam, Surinamers in de polder

 

ECLI:NL:RBAMS:2018:926