Fysio Roermond geen beschermde handelsnaam, gebruik Fysiotherapie Roermond niet onrechtmatig

Print this page 27-02-2018
IEPT20180221, Rb Limburg, Fysio Roermond v Fysiotherapie Roermond

Fysio Roermond geen beschermde handelsnaam: zuiver beschrijvend. Gebruik aanduiding Fysiotherapie Roermond niet onrechtmatig jegens Fysio Roermond: volgens HR Artiestenverloningen (IEPT20151211) is gebruik beschrijvende aanduidingen ook bij verwarringsgevaar slechts onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dit meebrengen, mogelijke verwisseling patiëntgegevens is geen bijkomende omstandigheid. Gebruik domeinnaam fysio-roermond.nl en e-mailadres info[@]fysio-roermond.nl om deze reden eveneens niet onrechtmatig.

 

HANDELSNAAMRECHT - ONRECHTMATIGE DAAD

 

Kantonrechter. Verzoeker drijft sinds 1 september 2016 een fysiotherapiepraktijk onder de handelsnaam Fysio Roermond en gebruikt daarbij de domeinnaam fysioroermond.com en het e-mailadres info[@]fysioroermond.com. Fysio Roermond verzoekt de kantonrechter om verweerder te veroordelen de handelsnaam Fysiotherapie Roermond, de domeinnaam fysio-roermond.nl en het e-mailadres info[@]fysio-roermond.nl zodanig te wijzigen dat daarin de handelsnaam Fysio Roermond niet voorkomt en tevens geen combinatie van die, of daarmee overeenstemmede, woorden.

 

De kantonrechter stelt echter dat aan de naam Fysio Roermond geen bescherming op grond van de handelsnaamwet toekomt nu deze zuiver beschrijvend is. Immers beschrijft de aanduiding “fysio” de diensten die verzoeker aanbiedt terwijl het woord “Roermond” aanduidt in welke plaats die diensten worden aangeboden. Onder verwijzing naar het Artiestenverloningen-arrest (IEPT20151211) stelt de kantonrechter dat het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten en dat het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook als dit gevaar voor verwarring veroorzaakt, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.

 

In dit verband heeft verzoeker gesteld dat hij vreest dat patiëntengegevens bij de verkeerde praktijk terechtkomen. Naar het oordeel van de kantonrechter is dit - voor zover dit zich werkelijk voordoet - echter geen bijkomende omstandigheid zoals door de Hoge Raad wordt bedoeld nu het niet goed voorstelbaar is dat terwijl verwarringsgevaar niet voldoende is om bescherming te geven aan een beschrijvende handelsnaam, het feit dat zich als gevolg daarvan mogelijk verwisseling van patiëntgegevens voordoet vervolgens wel een bijzondere omstandigheid zou opleveren. Aan het vereiste van “bijkomende omstandigheden” zou volgens de kantonrechter dan amper zelfstandige betekenis toekomen. De vordering met betrekking tot het gebruik van de domeinnaam en het e-mailadres strandt om deze reden eveneens.

 

IEPT20180221, Rb Limburg, Fysio Roermond v Fysiotherapie Roermond

 

ECLI:NL:RBLIM:2018:1801