Geen licentie tot stand gekomen met betrekking tot foto Nelson Mandela

Print this page 07-03-2018
IEPT20180221, Rb Midden-Nederland, Foto Nelson Mandela

Geen licentie over foto Nelson Mandela aan gedaagde geleverd: geen wilsovereenstemming tussen partijen over bewerkstelligen licentie op foto.

 

IE-VERBINTENISSENRECHT

 

Eiseres exploiteert een online databank met meer dan 30 miljoen beelden en stelt dat zij een licentie heeft bedongen bij de rechthebbende op een foto van Nelson Mandela en deze foto plus licentie aan gedaagde heeft geleverd. Gedaagde is eiseres hiervoor € 1250,-- verschuldigd. Gedaagde stelt dat er helemaal geen licentie tot stand is gekomen omdat de kwaliteit van de foto niet naar wens was. Gedaagde heeft geïnformeerd naar de specificaties van de foto en aangegeven dat voor hem van belang was dat de foto groot afgedrukt kon worden. Op haar verzoek om meer informatie over de afmetingen van de foto heeft eiseres niet gereageerd, maar wel de foto al vast gemaild. Gedaagde heeft een proefdraai gemaakt met de door eiseres gestuurde foto, maar kwam tot de conclusie dat het resultaat niet voldeed aan haar wensen en heeft de foto teruggestuurd.

 

De kantonrechter oordeelt dat er geen licentie tot stand is gekomen omdat daarvoor de noodzakelijke wilsovereenstemming tussen partijen ontbreekt. 
Partijen hadden weliswaar overeenstemming bereikt over de prijs en gedaagde had aan eiseres al haar gegevens gestuurd ten behoeve van de facturatie, maar daaruit kan op zichzelf geen wil tot aanvaarding van het aanbod worden afgeleid. Dat gedaagde het toegestuurde bestand gebruikt heeft om een proefdruk te maken betekent niet dat er een aanvaarding van een aanbod is geweest. De licentie voorzag niet in dit gebruik van de foto. Gedaagde testte hiermee de feitelijke specificaties van het beeld, informatie die zij nodig had om te kunnen besluiten over het al dan niet aangaan van de overeenkomst.

 

IEPT20180221, Rb Midden-Nederland, Foto Nelson Mandela

 

ECLI:NL:RBMNE:2018:719