Door Videma vastgesteld tarief voor televisie in ziekenhuizen levert onrechtmatig handelen en misbruik van machtspositie op

Print this page 12-03-2018
IEPT20180221, Rb Rotterdam, NVZ v Videma

Rechtbank neemt conclusies uit deskundigenbericht geschillencommissie Auteursrechten - die oordeelde dat het door Videma vastgestelde tarief voor ziekenhuizen voor 2013 en 2014 onbillijk is in de zin van artikel 22 Wet toezicht cbo’s - over: rechter heeft beperkte beoordelingsvrijheid door wettelijk verplichte karakter van het deskundigenbericht, conclusies komen overtuigend voor. Opleggen onbillijke vergoeding onrechtmatig jegens ziekenhuizen: Videma dient zorgvuldig met economische machtspositie om te gaan. Excessieve stijging all-in tarief levert misbruik van economische machtspositie op: objectieve reden voor stijging ontbreekt. Verklaring voor recht dat NVZ-leden aanspraak hebben op een schadevergoeding op te maken bij staat toegewezen. Verklaring voor recht dat NWZ-leden gelet op HvJEU AKM v Zurs (IEPT20170316) geen toestemming nodig hebben voor kabeldoorgifte tv-beelden afgewezen: arrest ging om uitzonderlijke situatie en staat alleen in rij uitspraken waarin is geoordeeld dat gelijktijdige, volledige en onveranderde doorgifte een vorm van openbaar maken/mededelen aan het publiek is.

 

AUTEURSRECHT 

 

Geschil tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Stichting Videma over de hoogte van de door Videma vastgestelde tarieven voor doorgifte en vertoning van televisie in ziekenhuizen. De rechtbank volgt de conclusies uit het deskundigenbericht van de geschillencommissie Auteursrechten. De commissie oordeelde dat het door Videma vastgestelde tarief voor ziekenhuizen voor 2013 en 2014 onbillijk is in de zin van artikel 22 Wet toezicht cbo’s. De rechtbank oordeelt dat Videma hiermee onrechtmatig heeft gehandeld en misbruik heeft gemaakt van haar economische machtspositie. De gevorderde verklaring voor recht dat NVZ-leden aanspraak hebben op een schadevergoeding op te maken bij staat toegewezen.

 

NVZ had nog een verklaring voor recht gevorderd dat NWZ-leden gelet op HvJEU AKM v Zurs (IEPT20170316) geen toestemming nodig hebben voor kabeldoorgifte van tv-beelden, maar deze vordering wordt afgewezen door de rechtbank. Volgens de rechtbank kan aan het arrest niet het belang kan worden gehecht dat NVZ doet en ging het in het arrest om een uitzonderlijke situatie: kabeldoorgifte aan slechts 130 abonnees. Het arrest staat naar het oordeel van de rechtbank alleen in een rij van uitspraken van het HvJ waarin is geoordeeld dat gelijktijdige, volledige en onveranderde doorgifte een vorm van ‘openbaar maken’/’mededelen aan het publiek’ is.

 

IEPT20180221, Rb Rotterdam, NVZ v Videma

 

ECLI:NL:RBROT:2018:1037