Auteursrechtinbreuk op lampen

Print this page 07-03-2018
IEPT20180301, Rb Oost-Brabant, Bellino

Eisers Layer II en III lampen zijn auteursrechtelijk beschermd: lampen onmiskenbaar het resultaat van scheppende menselijke arbeid en creatieve keuzes, ontlening aan eerdere lampen van Bellino niet aannemelijk, lampen wijken af van oudere lampen in dezelfde stijl. Rainbow lampen van Bellino maken inbreuk: karakteristieke uiterlijke kenmerken komen één op één terug, verschillen zijn van ondergeschikt belang.

 

AUTEURSRECHT

 

Eiser is ontwerper van onder meer de Layer II en III lampen (voorbeelden links boven afgebeeld) en stelt in deze procedure dat de Belgische onderneming Bellino inbreuk op deze lampen maakt met haar serie Rainbow lampen (voorbeelden rechts afgebeeld).

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat de Layer II en III lampen auteursrechtelijk beschermd zijn nu de twee- en drievoudige gelaagde voet bestaande uit een strak vormgegeven vierkant of een cilinder die in de kern wordt verbonden door een eveneens strak vormgegeven vierkant of cilinder en waarvan de vorm strikt doorloopt in de kap, onmiskenbaar het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en creatieve keuzes. Het uiterlijk van de lampen wordt volgens de voorzieningenrechter niet slechts bepaald door de aan lampen te stellen functionaliteitseisen. Daarnaast is ontlening aan eerdere lampen van Bellino niet aannemelijk, door de mate waarop de lampen van eiser hiervan afwijken. Ook de omstandigheid dat anderen eerder lampen hebben gemaakt in dezelfde stijl doet aan de auteursrechtelijke bescherming niet af.

 

In het kader van de inbreukvraag oordeelt de voorzieningenrechter dat de in de vorige alinea genoemde karakteristieke uiterlijke kenmerken van de Layer II en III lampen één op één terugkomen in de Rainbow lampen. De verschillen (onder andere de afwijkende maatvoering, de afwijkende ruimte tussen de lagen en de afwijkende materiaalkeuze) zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter van zodanig ondergeschikt belang dat zij niet zorgen voor een afwijkende totaalindruk. De voorzieningenrechter concludeert derhalve dat de Rainbow lampen zijn ontleend aan de Layer II en III lampen en Bellino met de exploitatie van de Rainbow lampen inbreuk maakt op het auteursrecht van eiser.

 

Het gevorderde inbreukverbod wordt toegewezen voor Nederland nu eiser volgens de voorzieningenrechter onvoldoende heeft aangetoond dat hij (tevens) auteursrechthebbende is in alle andere landen waarvoor hij een verbod vordert. Daarnaast gebiedt de voorzieningenrechter Bellino om te voorzien in een recall van de reeds geleverde lampen en een opgave van de bestellingen. Dit alles op straffe van een dwangsom van € 5.000 per dag, dagdeel of keer dat niet aan de bevelen wordt voldaan.

 

IEPT20180301, Rb Oost-Brabant, Bellino

 

ECLI:NL:RBOBR:2018:1000