10.000 Euro schadevergoeding voor media-uitingen waarin eiser wordt beschuldigd van seksueel wangedrag

Print this page 03-12-2018
IEPT20180314, Rb Amsterdam, TMG

Media-uitingen waarin eiser beschuldigd wordt van seksueel wangedrag gepubliceerd door TMG onrechtmatig: door herleidbaarheid is het belang van eiser bij bescherming van eer, goede naam en reputatie geschonden. Geen verbod op toekomstige publicaties: vordering te onbepaald en te veelomvattend. Immateriële schadevergoeding van tienduizend euro toegewezen: beschuldigingen betreffen ernstige strafbare feiten en een groot publiek is bereikt.

 

PUBLICATIE

 

Metro (onderdeel van TMG) heeft een column gepubliceerd op metronieuws.nl en in de papieren versie  alsmede een tweet geplaatst waarin die column wordt aangekondigd waarin de columnist schrijft dat zij kennelijk (door eiser) is aangerand, mishandeld en bedreigd. Hoewel de naam van eiser niet wordt genoemd is de column herleidbaar geworden tot eiser. De rechtbank acht van belang dat in het onderhavige geval de bestreden publicaties in de vorm van columns zijn geschreven, een journalistiek genre waarin aan auteurs een grotere mate van vrijheid toekomt om hun persoonlijke mening te geven dan in andere journalistieke genres. Dit neemt echter niet weg dat niemand lichtvaardig mag worden beschuldigd en dat beschuldigingen steun dienen te vinden in het beschikbare feitenmateriaal. Aangezien het hier gaat om ernstige, de reputatie van eiser aantastende beschuldigingen en eiser niet strafrechtelijk is vervolgd, laat staan veroordeeld, wordt de betreffende column onrechtmatig jegens eiser geacht.

 

Net als in de kortgedingprocedure en op dezelfde gronden vordert eiser een verbod op toekomstige publicaties. De rechtbank neemt het oordeel van de voorzieningenrechter over waaruit volgt dat deze vordering te ruim geformuleerd is en daarom niet kan worden toegewezen.

 

De rechtbank oordeelt dat de aantijgingen, gezien hun aard en toonzetting, neerkomen op een forse aantasting in de persoon en goede naam van eiser. Zoals toegelicht door eiser, is het immateriële effect van deze beschuldigingen des te schadelijker voor eiser gegeven zijn publieke bekendheid als cabaretier en gast in televisieprogramma’s, waarbij hij zich regelmatig uitlaat over actuele maatschappelijke onderwerpen, waarmee zijn reputatieschade een gegeven is. Aangezien het ook meerdere publicaties betreft heeft dit een grotere impact dan bij een eenmalige publicatie. De rechtbank begroot de door TMG te betalen immateriële schadevergoeding op een bedrag van € 10.000,00.

 

IEPT20180314, Rb Amsterdam, TMG

 

ECLI:NL:RBAMS:2018:1555