Publicaties over vermeende belastingontduiking muziekproducent hoeven niet te worden verwijderd uit zoekresultaten Google

Print this page 24-05-2018
IEPT20180322, Rb Amsterdam, Google

Publicaties over vermeende belastingontduiking muziekproducent hoeven niet uit zoekresultaten Google te worden verwijderd: publicaties bevatten geen bijzondere strafrechtelijke persoonsgegevens ex artikel 16 Wbp, niet aannemelijk gemaakt dat de berichtgeving onjuist, irrelevant, bovenmatig of achterhaald is, sprake van bijzonder geval waarin privacybelang en recht op bescherming  persoonsgegevens verzoeker dient te wijken voor  belang Google en internetgebruiker.

 

PRIVACY

 

Wederom een zaak over het “recht om vergeten te worden”. In deze zaak verwijzen de zoekresultaten van Google bij het intypen van de naam van verzoeker - een Nederlandse muziekproducent - naar publicaties van oktober 2012 op Quotenet en in de Telegraaf over vermeende belastingontduiking.

 

De rechtbank overweegt dat de publicaties geen strafrechtelijke persoonsgegevens bevatten - die alleen door organen die daartoe krachtens de wet toe zijn bevoegd mogen worden verwerkt - nu de beschuldiging van strafbaar gedrag hiervoor niet voldoende is. De rechtbank overweegt vervolgens dat in de wettelijke regeling en jurisprudentie (HR Google/X (IEPT20170224) en HvJEU Google/Costeja (IEPT20140513)) ligt besloten dat indien een zoekmachine persoonsgegevens verwerkt en de betrokkene zich beroept op bescherming van zijn privacy, de rechter met inachtneming van artikel 36 en 40 Wbp altijd een belangenafweging dient te maken die in het voordeel van de verzoeker uitvalt, behoudens ‘bijzondere gevallen’.

 

De rechtbank oordeelt dat hier sprake is van een dergelijk bijzonder geval. In dit kader wordt onder meer overwogen dat heit feit dat de kwestie in september 2015 met de Belastingdienst is geschikt maakt niet dat de informatie incorrect of verouderd is. De bewoordingen in de publicaties zijn niet extreem tendentieus, suggestief of op sensatie gericht en bevat geen onnodig grievende kwalificaties of beschuldigingen en de inhoud is relevant nu verzoeker een publiek persoon is en belastingontduiking een actueel onderwerp is in het algemene publieke debat. Hierdoor dient het privacybelang en het recht op bescherming van persoonsgegevens van verzoeker te wijken voor het recht op vrije meningsuiting inclusief het informatierecht van Google en het door haar gediende belang van de internetgebruiker, zo oordeelt de rechtbank.

 

IEPT20180322, Rb Amsterdam, Google

 

ECLI:NL:RBAMS:2018:3354