Bedrog in procedure inzake Radar-item over BioStabil onvoldoende onderbouwd

Print this page 10-04-2018
IEPT20180328, Rb Amsterdam, AvroTros

Ex artikel 382 sub a Rv (bedrog in geding) gevorderde herroeping van uitspraak waarin werd geoordeeld dat Radar-item over magnetische ketting BioStabil niet onrechtmatig is, afgewezen: onderzoeksrapport waar eiser zich op beroept is pas na geding in bezit van Radar gekomen, onvoldoende onderbouwd dat inhoud daarvan reeds bekend was.

 

PUBLICATIE

 

Eiser is de bedenker en producent van de BioStabil; een ketting met magnetische hanger, waaraan de bedenker geneeskrachtige werking toekent. Radar heeft in 2004 een item over de werking en magnetische kracht van de BioStabil uitgezonden. Bij vonnis van 9 februari 2005 oordeelde de rechtbank Amsterdam dat de uitzending niet onrechtmatig was. Eiser vordert heropening en herroeping van dit vonnis op grond van in geding gepleegd bedrog ex artikel 382 sub a Rv.

 

Eiser beroept zich op een onderzoek dat de TU Delft in opdracht van Radar heeft uitgevoerd naar de werking van de BioStabil. Eiser heeft dit rapport met een beroep op de Wob opgevraagd bij de TU. In het rapport valt onder meer te lezen: “Een eventuele suggestie van Tros Radar dat de magneet in de BioStabil 2000 zwakker is dan de producent opgeeft [..] zou niet terecht zijn”. De rechtbank stelt echter vast dat dit rapport pas na het wijzen van het vonnis in bezit van Radar is gekomen en dat onvoldoende is onderbouwd dat de inhoud daarvan al tijdens de procedure bekend was. Hiermee is het gestelde bedrog tijdens de bodemprocedure onvoldoende onderbouwd, waardoor voor heropening geen grond is.

 

De rechtbank overweegt ten overvloede dat heropening niet tot een andere uitkomst van de procedure had geleid nu de rechtbank de waarde van de magnetische kracht van de BioStabil niet van wezenlijk belang heeft geacht bij het vormen van haar oordeel dat de uitzending van Radar niet onrechtmatig was.  

 

IEPT20180328, Rb Amsterdam, AvroTros

 

ECLI:NL:RBAMS:2018:1751