Als waargebeurd gepresenteerd verhaal over vechtscheiding onrechtmatig

Print this page 08-05-2018
IEPT20180503, Rb Den Haag, Boek Vechtscheiding

Boek waarin vrouw een als waargebeurd gepresenteerd verhaal over vechtscheiding vertelt is onrechtmatig jegens eiser: vrouw wilde weliswaar maatschappelijke misstanden aan de orde stellen, maar boek bevat ernstige beschuldigingen aan haar ex-man - waarbij duidelijk is dat dit eiser betreft - die geen steun vinden in het feitenmateriaal en bovendien privacygevoelige informatie over hun kinderen.

 

PUBLICATIE

 

Kort geding. Eiser stelt dat zijn ex-vrouw en de uitgeverij Bertram en de Leeuw onrechtmatig handelen door het uitgeven van een boek waarin de vrouw in de ik-vorm vertelt over haar beëindigde relatie. Het boek wordt volgens eiser gepresenteerd als waargebeurd verhaal, met diverse ernstige en grievende aantijgingen en beschuldigingen die in strijd zijn met de waarheid. Alhoewel in het boek gefingeerde namen worden gebruikt, is het volgens eiser duidelijk dat het om hem, zijn huwelijk en zijn kinderen gaat. De voorzieningenrechter gaat hierin mee en oordeelt dat het boek uit de handel moet worden gehaald.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat het boek inderdaad onrechtmatig is nu het wordt gepresenteerd als waargebeurd verhaal, terwijl de beschuldigingen die wordt gedaan aan het adres van de ex-man van de schrijfster (waarbij duidelijk wordt dat het om eiser gaat) die geen steun vinden in het feitenmateriaal.  Bovendien bevat het boek privacygevoelige informatie over de man en zijn kinderen. Weliswaar heeft de vrouw geprobeerd maatschappelijke misstanden aan de orde te stellen (huiselijk geweld en jeugdbescherming), maar zij heeft hierbij naar het oordeel van de voorzieningenrechter de grenzen van het toelaatbare overschreden door het verhaal te presenteren als waargebeurd verhaal. Wat betreft de uitgever wordt nog overwogen dat zij niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van haar had mogen verwacht.

 

IEPT20180503, Rb Den Haag, Boek Vechtscheiding

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:5237