Absurd grievende publicaties over bestuurder Pro-Israëlische jongerenorganisatie onrechtmatig

24-05-2018 Print this page
IEPT20180507, Rb Amsterdam, Antisemitische publicaties

Publicaties op website gedaagde strekkende dat eiser (bestuurslid Pro-Israëlische organisatie) een Zionist is en zijn organisatie een terroristische organisatie is, onrechtmatig: beweringen zijn niet feitelijk onderbouwd, aantijgingen publicaties absurd grievend. Immateriële schadevergoeding van € 1000,00: gedaagde heeft naam, portretfoto, studierichting en woonadres van eiser gepubliceerd.

 

PUBLICATIE

 

Gedaagde heeft bijzonder grove berichten over eiser op zijn website geplaatst. Eiser is bestuurslid van een Pro-Israëlische organisatie welke onder andere als doel heeft antisemitisme en racisme te bestrijden en voorlichting over de holocaust te geven. In zijn publicaties beweert gedaagde dat eiser een zionist is en de organisatie een terroristische organisatie is.

 

De kantonrechter oordeelt dat de publicaties van gedaagde jegens eiser onrechtmatig zijn. De beweringen van gedaagde zijn niet op feiten gestoeld. Uit niets blijkt dat eiser zich thans bezig zou houden met het beramen van misdrijven tegen Joden. Uit de feiten blijkt juist dat eiser zich actief bezighoudt met het voorkomen van antisemitisme. De aantijgingen in de publicaties zijn volgens de kantonrechter zo absurd grievend, dat het recht op eer en goede naam en de persoonlijke levenssfeer van eiser voor gaat op de vrijheid van meningsuiting van gedaagde. Het is voldoende aannemelijk geworden dat eiser schade lijdt door de publicaties. Bij het zoeken op zijn naam worden de publicaties van gedaagde als eerste zichtbaar en deze zijn moeilijk te verwijderen. Nu eiser zich juist inzet tegen antisemitisme en gedaagde niet alleen zijn naam, maar ook zijn studierichting, portretfoto en woonadres heeft gepubliceerd, wordt de immateriële schade van eiser begroot op € 1000,00.

 

IEPT20180507, Rb Amsterdam, Antisemitische publicaties

 

ECLI:NL:RBAMS:2018:3167