Schadevergoeding van € 1.131.34 wegens niet overdragen octrooiaanvrage

Print this page 01-08-2018
IEPT20180508, Hof Den Haag, Inno Nautic v Cuckoo

Schadevergoeding van € 1.153.640 (schadepost A) voor niet overdragen octrooiaanvrage, waardoor IN1 geen licentieovereenkomst kon sluiten met [X N.V.]: onvoldoende onderbouwd dat [X N.V.] licentieovereenkomst ook niet zou hebben gesloten als aanvrage NL 185 tijdens bijeenkomst in mei 2007 wel op naam IN1/[naam 1] had gestaan, hof schat dat 30% van in concept-licentieovereenkomst geschatte verkoopaantallen pop-up tanks zouden zijn verkocht en wijst 30% van € 3.845.466,65, dus € 1.153.640 toe.Geen causaal verband ten aanzien van herstel en de tenaamstelling van de EP-aanvrage/PCT-aanvrage (schadepost B). € 15.000 voor schadevaststelling (schadepost E).Totale schadevergoeding bedraagt € 1.131.34 (€ 1.153.640 + € 15.000 – door Cuckoo te verrekenen bedrag van € 37.299).

 

SCHADE

 

Schadestaatprocedure. Hoger beroep tegen het vonnis van 15 juli 2015 (IEPT20150715), waarin de rechtbank Cuckoo veroordeelde tot betaling van een schadevergoeding van € 150.000 voor het niet overdragen van een octrooiaanvrage. Het vonnis wordt deels vernietigd.

 

Inno Nautic Holding (INH) vorderde in eerste aanleg betaling van € 4.399.932 met rente en proceskosten, gebaseerd op vijf schadeposten. Tegen twee afgewezen schadeposten zijn geen grieven gericht. Ten aanzien van schadepost A, die INH op € 3.845.466,65 heeft begroot en die ziet op schade bestaande uit de gederfde positieve contractwaarde van de licentieovereenkomst wordt door Cuckoo het causaal verband en de omvang van de schade betwist.

 

Het hof oordeelt dat onvoldoende is onderbouwd dat [X N.V.] de licentieovereenkomst ook niet zou hebben gesloten als de aanvrage NL 185 tijdens de bijeenkomst in mei 2007 wel op naam van IN1 (de rechtsvoorganger en voormalig directeur van de met INH gelieerde vennootschap)/[naam 1] had gestaan, dus wanneer het nalaten van Cuckoo wordt weggedacht. De stelling van Cuckoo dat het octrooi niet relevant was, omdat ook zonder het octrooi een vergelijkbare pop-up tank kon worden ontwikkeld wordt verworpen, omdat dit niet afdoet aan het causaal verband tussen het niet beschikken door IN1 over de aanvrage NL 185 en het niet sluiten van de licentieovereenkomst in mei 2007. Dat [X N.V.] de licentieovereenkomst zou hebben vernietigd wordt niet gevolgd, omdat er nooit een licentieovereenkomst tot stand is gekomen.

 

Met betrekking tot de omvang van de schade gaat het hof er enerzijds vanuit dat de kans dat indien de licentieovereenkomst in mei 2007 zou zijn gesloten, de daarin genoemde verkoopaantallen in de periode 2007 t/m 2016 zouden zijn gehaald, niet hoog moet worden ingeschat. Hierbij wordt ook de werkelijke situatie meegewogen, waarin de verkopen sterk zijn achtergebleven. Anderzijds gaat het hof ervan uit dat in de hypothetische situatie wel relevante verkoop zou hebben plaatsgevonden, o.a. omdat 2007 en 2008 topjaren waren voor de verkoop van vuilwatertanks en daarmee goede jaren waren om de nieuwe tank in de markt te zetten, in 2009 in ieder geval een aantal tanks zijn verkocht en [X N.V.]. Het hof schat dit alles in aanmerking nemend de kans dat indien de licentieovereenkomst in mei 2007 zou zijn gesloten, in de periode van 2007 t/m 2016 de in de concept-licentieovereenkomst geschatte aantallen pop-up tanks (74.250) zou hebben verkocht, op 30%. Hierdoor zou zijn 24.750 pop-up tanks hebben verkocht, waardoor de gederfde royalty’s worden ex aquo et bono op 30% van het gevorderde bedrag van € 3.845.466,65, dus op € 1.153.640.

 

Schadepost B wordt afgewezen, aangezien het causaal verband tussen het verzuim van Cuckoo om in maart 2007 het octrooi op naam van IN1/[naam 1] te zetten en de schade voor het herstel en de tenaamstelling van de EP-aanvrage/PCT aanvrage ontbreekt. Voor schadepost E wordt een bedrag van €15.000 toegewezen voor de schadevaststelling. Niet in geschil is dat Cuckoo een bedrag kan verrekenen met de vordering van INH. Het totaal toegewezen bedrag is daarom € 1.153.640 + € 15.000 - € 37.299 = € 1.131.341.

 

IEPT20180508, Hof Den Haag, Inno Nautic v Cuckoo

 

ECLI:NL:GHDHA:2018:1830