Auteursrechtinbreuk door aanbieden IPTV-abonnementen

Print this page 14-05-2018
IEPT20180509, Rb Limburg, Brein v Leaper
(Met dank aan Dirk Visser en Patty de Leeuwe, Visser Schaap & Kreijger)

Verstrekken unieke verkorte hyperlink waarmee bestand kan worden geopend dat toegang geeft tot tv kanalen en films (IPTV) vormt mededeling aan het publiek ex artikel 3(1) Auteursrechtrichtlijn: sprake van “handeling bestaande uit een mededeling” nu Leaper met volledige kennis intervenieert teneinde klanten toegang te verlenen tot beschermd werk dat anders slechts met moeite kan worden verkregen, dat beweerdelijk per klant andere link wordt verschaft maakt niet dat geen sprake zou zijn van een mededeling aan een “publiek”, Leaper weet of behoort te weten dat content wordt ontsloten die zonder toestemming rechthebbenden online staat.

 

AUTEURSRECHT

 

Geschil tussen Brein en Leaper; een onderneming die consumenten via diverse webshops tegen betaling informatie verschaft waarmee zij online content als tv-kanalen en speelfilms op hun tv kunnen bekijken (Internet Protocol Television; IPTV). Brein stelt dat Leaper aan de klant een verkorte hyperlink verschaft waarmee deze toegang krijgt  tot televisiekanalen en films die zonder toestemming van de rechthebbenden worden aangeboden, hetgeen een mededeling aan het publiek vormt zoals is bedoeld in art. 3 lid 1 van de Auteursrechtrichtlijn. De rechtbank Limburg komt tot eenzelfde conclusie.

 

De rechtbank overweegt dat vaststaat dat Leaper een verkorte unieke hyperlink aanbiedt die toegang geeft tot een .m3u bestand. Dit bestand geeft toegang tot andere hyperlinks waarmee klanten vervolgens de content van de desbetreffende sites openen en bekijken. Volgens de rechtbank is hiermee sprake van een voor de toepassing van artikel 3(1) Arl vereiste “handeling bestaande in een mededeling”, nu Leaper met volledige kennis van de gevolgen van haar handelwijze intervenieert teneinde haar klanten toegang te verlenen tot beschermd werk  dat anders slechts met moeite kan worden verkregen.

 

Dat beweerdelijk per klant andere link wordt verkocht maakt volgens de rechtbank niet dat geen sprake zou zijn van de vereiste mededeling aan een “publiek”. De rechtbank noemt dit een constructie die enkel is bedacht om Leaper de gelegenheid te geven aan te voeren dat haar unieke handeling geen mededeling aan het publiek zou zijn. Leaper bereikt met haar tegen betaling verstrekte handelingen een onbepaald aantal potentiële ontvangers die van de beschermde werken kennis kunnen nemen en een nieuw publiek vormen. De kopers die zich aanmelden bij Leaper zijn te beschouwen als ontvangers die door de rechthebbenden niet in aanmerking zijn genomen toen zij toestemming verleenden voor de oorspronkelijke mededeling van hun werk aan het publiek, zo oordeelt de voorzieningenrechter.

 

Daarnaast is volgens de rechtbank voldoende duidelijk dat content kan worden ontsloten die zonder toestemming van de rechthebbenden online staat en weet of behoort Leaper te weten van dit illegale karakter. Leaper dient de inbreuk te staken op straffe van een dwangsom van € 5.000 per aangeboden IPTV-abonnement of per dag met een maximum van één miljoen euro. Ook de gevorderde opgave wordt toegewezen. Leaper wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten, aan de kant van Brein ex artikel 1019h begroot ruim € 20.000.

 

IEPT20180509, Rb Limburg, Brein v Leaper

 

ECLI:NL:RBLIM:2018:4395