Geen dwangsommen verbeurd omdat loverboy documentaire niet door NTR online is gezet

Print this page 16-05-2018
IEPT20180509, Rb Midden-Nederland, NTR
(Met dank aan Michiel Coops, ABC Legal)

Executieverbod toegewezen, geen dwangsommen verbeurd: onvoldoende aannemelijk dat online aangetroffen en op DVD te koop aangeboden documentaire “Dossier Loverboy, aflevering 2: [M]” in strijd met kort geding vonnis uit 2011 door NTR openbaar is gemaakt. Geen volledige proceskostenveroordeling gedaagde: onvoldoende onderbouwd dat gedaagde geen belang heeft bij verrichte executiehandelingen en/of misbruik heeft gemaakt van executoriale titel.

 

HANDHAVING - PROCESRECHT

 

Kort geding. In opdracht van NTR heeft [D] een documentaire gemaakt met als titel “Dossier Loverboy, aflevering 2: [M]”. De documentaire is op 14 mei 2011 uitgezonden, waarin een profielfoto die gedaagde voor zijn Hyves-account gebruikte een paar seconden deels afgeblokt is getoond. [M] vertelde in de aflevering hoe zij slachtoffer van gedaagde is geworden, die haar loverboy zou zijn geweest. Gedaagde werd beschuldigd van ernstige strafbare feiten, zoals bedreiging met een mes en een pistool, aanzetten tot prostitutie, vrijheidsberoving en het dealen van drugs. Gedaagde heeft vervolgens NTR in kort geding betrokken en onder meer gevorderd om NTR op straffe van dwangsom te veroordelen de documentaire van internet te verwijderen en verwijderd te laten. De voorzieningenrechter wees de vorderingen toe. Op 27 maart 2018 heeft gedaagde bij deurwaardersexploot een betalingsbevel gedaan aan NTR voor € 80.000 aan dwangsommen, omdat de uitzending weer online heeft gestaan. NTR vordert een verbod aan gedaagde om executiemaatregelen te treffen.

 

Naar voorshands oordeel van de voorzieningenrechter heeft gedaagde geen omstandigheden aangevoerd waaruit volgt dat de door gedaagde op internet aangetroffen documentaire door NTR openbaar is gemaakt of op dvd te koop is aangeboden en dit is ook niet gebleken. Nog daargelaten hoe lang de documentaire online heeft gestaan en of in de documentaire die te koop is geweest de foto van gedaagde al dan niet is afgeblokt, heeft NTR betwist dat zij achter de openbaarmaking van de documentaire zit. Hiermee strookt dat de documentaire is geüpload door gebruikers met de namen [D] en StopLoverboys nu en op de webshop van [D] te koop is aangeboden. Bovendien is de versie die online staat niet dezelfde versie als de versie die NTR als eindproductie van [D] heeft gekocht en vervolgens op televisie heeft uitgezonden. De voorzieningenrechter concludeert dat het enkele feit dat (een versie van) de documentaire online is verschenen en op dvd te koop is aangeboden niet tot het voorshandse oordeel kan leiden dat NTR geen uitvoering heeft gegeven aan de veroordeling uit het kort gedingvonnis. Het executieverbod wordt toegewezen.

 

NTR heeft gevorderd dat gedaagde in de volledige proceskostenvergoeding wordt veroordeeld, maar de voorzieningenrechter oordeelt dat de hoge drempel voor het toewijzen van een volledige proceskostenveroordeling niet wordt gehaald. Het standpunt van NTR dat gedaagde geen belang heeft bij de door hem verrichte executiehandelingen en/of misbruik heeft gemaakt van zijn executoriale titel is onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20180509, Rb Midden-Nederland, NTR

 

(kopie origineel vonnis)