Undercover in Nederland mocht imam herkenbaar in beeld brengen in uitzending over illegale polygame huwelijken

Print this page 07-06-2018
IEPT20180606, Rb Amsterdam, SBS
(Met dank aan Josine van den Berg, KLOS c.s.)

Uitzending Undercover in Nederland over illegale polygame huwelijken in Nederland niet onrechtmatig jegens imam: sprake van misstand indien in Nederland polygame huwelijken worden gesloten, uit beelden blijkt dat imam bereid is mee te werken aan islamitisch huwelijk tussen medewerkster van Undercover en man die al twee vrouwen had, gezien de ernst van de misstand mochten verborgen camerabeelden worden gemaakt en mocht de imam herkenbaar in beeld worden gebracht.

 

PUBLICATIE

 

De zaak betreft een op 9 oktober 2016 uitgezonden aflevering van Undercover in Nederland over illegale polygame huwelijken in Nederland. De aflevering bevat met een verborgen camera gemaakte beelden waarop een imam stelt bereid te zijn om mee te werken aan een nikah (islamitisch huwelijk) tussen een medewerkster van Undercover en man die al twee vrouwen had. Volgens de imam is de uitzending onrechtmatig. De rechtbank Amsterdam oordeelt echter dat SBS niet onrechtmatig heeft gehandeld door het uitzenden van de beelden.

 

De rechtbank overweegt dat sprake zou zijn van een misstand indien in Nederland polygame huwelijken worden gesloten, en dat uit de beelden blijkt dat imam daadwerkelijk bereid is mee te werken aan een dergelijk huwelijk. Ook uit de niet-uitgezonden beelden blijkt - anders dan de imam stelt - niet dat deze op enig moment heeft aangegeven geen medewerking te willen verlenen.

 

Ook het herkenbaar in beeld brengen van de imam en het gebruik maken van een verborgen camera is naar het oordeel van de rechtbank niet onrechtmatig. Gezien de ernst van de misstand mocht SBS deze op deze manier aan de kaak stellen, zo oordeelt de rechtbank. Gelet op zijn positie als imam en voorzitter van de Ar-Raza moskee moet de imam als publiek figuur worden aangemerkt. SBS is binnen de toelaatbare grenzen gebleven door de privacyinbreuk privacy te beperken tot datgene wat met zijn positie in de moskee en zijn handelen als imam bij het meewerken aan nikahs als in de uitzending besproken verband houdt, zo overweegt de rechtbank.

 

IEPT20180606, Rb Amsterdam, SBS

 

(kopie originele vonnis)